Elma Sagli Gudim (f.v.) og Linnea Marion Roos. Ordfører Saxe Frøshaug og daglig leder i Ungt Entreprenørskap Viken, Petter Skotland underskrev avtalen. Ved siden av sitter seniorrådgiver Irene Bergsland, mens seksjonsleder for skole i Indre Østfold kommune, Christian Holmedahl, følger med i bakgrunnen. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Har signert avtale som kommer elevene til gode

Gjennom flere år har kommunene i Indre Østfold hatt god erfaring og utnyttelse av samarbeidet med Ungt Entreprenørskap (UE). Nå har Indre Østfold kommune inngått en ny avtale med UE.

Både Marker og Skiptvet kommuner har allerede avtale med UE Viken.

– Vi ønsker å formalisere samarbeidet og også vise skolene enda tydeligere hva som ligger i avtalen. Vi ønsker at kommunen skal utbytte innholdet i avtalen og gi elevene de kompetansene som skal til for å mestre fremtidens arbeidsliv. I tillegg så passer entreprenørskap i utdanningen som hånd i hanske med fagfornyelsen, sier Petter Skotland, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Viken, til indre24.no.

I disse dager skriver de avtaler med alle kommunene i Viken.

– Alle de fem tidligere Indre-kommunene har hatt avtaler med UE i en årrekke, men siden de nå har slått seg sammen til en storkommune og tydelig ønsker et videre samarbeid med organisasjonen vår, fortjener denne signeringen litt ekstra oppmerksomhet, sier Irene S. Bergsland, seniorrådgiver i Ungt Entreprenørskap Viken, til indre24.no.

Samarbeidsavtalen har som formål å bidra til økt bevisstgjøring, satsing og struktur på entreprenørskap i utdanning for alle grunnskolene i kommunen.

(Saken fortsetter under bildet)

Elma Sagli Gudim (f.v.) og Linnea Marion Roos i prat med Saxe Frøshaug, Petter Skotland og Christian Holmedahl. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Til stede under signeringen torsdag var også Elma Sagli Gudim (16) og Linnea Marion Roos (15). De to deltok på Smartingen i 7. klasse og Innovasjonscamp på ungdomsskolen i slutten av 8. trinn. Jentene synes det var fint å kunne samarbeide og komme med egne ideer gjennom UE.

Ordfører Saxe Frøshaug synes at Ungt Entreprenørskap har mange gode programmer og skryter godt av dette.

– Med dette oppdraget vokser man. Og den hjelpa vi får fra UE er uvurderlig, sa han under signeringen.

Kommer ikke av seg selv

Avtalen er en gjensidig forpliktende avtale, der Ungt Entreprenørskap gjennom sine programmer og aktiviteter på skolene bidrar til å bygge entreprenørskapsmuskler og kompetanse for fremtiden.

– Som motytelse betaler kommunen en kontingent til Ungt Entreprenørskap. Kommunen signaliserer gjennom avtalen at de tar ansvar for at elevene får opplæring i tråd med fagfornyelsen og at de ønsker å legge til rette for en entreprenørskapskultur gjennom hele utdanningsløpet, fortsetter Bergsland.

Hun legger til at kommuneledelsen har skjønt at det å utvikle “21st Century skills” ikke er noe som kommer av seg selv, men er et holdnings- og kompetanseskapende arbeid som må starte allerede på barne- og ungdomstrinnet.

Formålet er – i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å:

  •     Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
  •     Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
  •     Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
  •     Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
  •     Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
  •     Stimulere til samarbeid over landegrensene
  •     Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng
Avtalen signeres. Foto: Glenn Thomas Nilsen
Christian Holmedahl, seksjonsleder for skole i Indre Østfold kommune var også til stede under signeringen. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Hanket inn fartssyndere i 50-sonen

UP skrev ut 15 forelegg – en ble anmeldt