Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Dette kan idretten vente seg i gjenåpningstrinn tre

Trening i kontaktidrett, flere konkurranser på tvers av kommunegrensene og inntil 5000 tilskuere er blant det idretten kan vente seg i tredje gjenåpningstrinn.

Trinn tre er neste steg i den nasjonale gjenåpningsplanen etter koronanedstengningen, som etter planen kunne innføres tidligst tre uker etter forrige trinn. Trinn 2 ble innført torsdag 27. mai, så 17. juni, altså torsdag, ville dermed vært første mulige dato for innføring av dette trinnet.

Fredag har regjeringen kalt inn til pressekonferanse om nettopp gjenåpningen av Norge, og det vil derfor være naturlig at det da vil komme en dato for trinn tre.

Idretten er tiltenkt en rekke lettelser i gjenåpningstrinnet. For breddeidretten, og da særlig for kontaktidrettene, er lettelsene betydelige.

Åpner for kontakt

«Utendørs kan breddeidretten, kultur- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år gjennomføres slik at deltakerne unntas anbefalingen om 1 meters avstand der det er nødvendig for normal utøvelse av aktiviteten», heter det i regjeringens oversikt.

Dette åpner altså for at breddespillere i for eksempel fotball kan trene med kontakt, altså tilnærmet normalt. Det er derimot ikke satt noe tall for hvor mange personer som kan delta på treningene.

Lagene må derimot, ifølge gjenåpningsplanen, vente til trinn fire før de kan gjennomføre treningskamper og begynne med seriespill. Det vil først skje tre uker etter innføringen av trinn tre, altså trolig ikke før tidligst i midten av juli.

Flytter grenser

Også for barne- og ungdomsidretten kan det bli lettelser. Etter planen åpnes det igjen for deltakelse i konkurranser og arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

ANNONSE

Fram til nå har man bare kunnet konkurrert innad i kommunen, med unntak for lag som mangler motstander i egen kommune. De har kunnet reise til nabokommunen dersom kommunen har samme smittenivå.

Barn og unge som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, har allerede muligheten til å delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region.

Flere tilskuere

For toppidretten er det ikke planlagt noen nye lettelser for utøverne, men det vil bli åpnet for vesentlig flere tilskuere på kamper og arrangementer.

Der det er fast tilviste plasser, vil det med bruk av adgangstest (hurtigtest tatt tidligst 24 timer før) og koronasertifikat åpnes for 5000 tilskuere utendørs, men ikke mer enn 50 prosent av normal kapasitet.

Uten bruk av adgangstest og koronasertifikat vil grensen utendørs være på 2000 tilskuere. Flere eliteserieklubber i fotball har signalisert at de i første omgang vil holde seg til denne grensen.

Det forventes også lettelser i innreiserestriksjonene, men det er usikkert om dette vil åpne for at toppidrettsutøvere, eller andre, skal slippe innreisekarantene. Dette er særlig aktuelt for Bislett Games 1. juli og for fotballag som skal spille kvalifisering til europacupene fra midten av juli.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

UP skrev ut 15 forelegg – en ble anmeldt

Breddeidretten får trene som normalt