Illustrasjonsfoto: Adrian Sellstrøm

Bevilger fem millioner kroner – nå ønsker kommunen innspill fra deg

Onsdag 9. juni vedtok kommunestyret i Indre Østfold å disponere fem millioner til utstyr, inventar og ulike trivselstiltak for eldre på kommunens sykehjem og institusjoner.

Hensikten er å øke trivsel og kvalitet på bomiljøet for brukere og ansatte på kommunens sykehjem. Bevilgningen kommer i tillegg til allerede vedtatte budsjettrammer.

– Rådmannen ønsker å legge til rette for at du kan komme med innspill til hvordan pengene skal disponeres. Det er et vilkår at pengene ikke skal brukes til å etablere et varig høyere driftsnivå. Tiltak som innebærer å finansiere faste stillinger og lignende vil derfor falle utenfor tiltakets formål, og vil ikke vurderes nærmere, skriver kommunen på sin nettside.

Eksempler på tiltak som vil vurderes er oppgradering av inventar og utstyr på kjøkken, fellesarealer og fellesstuer. Anskaffelse av aktivitetsstimulerende utstyr, oppgradering/anskaffelse av takheiser/personløftere for å øke komforten til brukere under dusj og stell, oppgradering av sansehager/sanseparker og andre forskjønnende tiltak rundt sykehjemmets bygningsmasse med mer.

Dersom noen har innspill kan dette sendes til fagrådgiver Irene Teigen Paulsen innen 8. august på e-post irene.teigen.paulsen@io.kommune.no

– Rådmannen vil etter høringsrundens innspillsrunde gjøre en vurdering og endelig prioritering av bruk av midlene, i samråd med relevante fagmiljøer i kommunen, skriver de videre på sin nettside.

(Kilde: Indre Østfold kommune)

Udahl med sitt andre eliteseriemål

Hanket inn fartssyndere i 50-sonen