Illustrasjonsfoto fra Sandstangen i Trøgstad. Foto: Adrian Sellstrøm

Disse stedene skal sjekkes i sommer

Gjennom sommersesongen overvåker kommunen ti badeplasser i Indre Østfold. De tar prøver for tarmbakterier og ser etter oppblomstring av blågrønnalger.

Plassene som sjekkes er Hallerud, Granodden, Solbergfoss, Sandstangen, Gravstjern, Stiklatjern, Faugliholmen/ Grefslisjøen, Mørfkoss, Lundebyvannet og Skjørshammer brygge.

Prøveuttak skjer i løpet av uke 24, og det tas prøver regelmessig gjennom badesesongen. Kommunen prioriterer de badeplassene som har flest badegjester.

Dersom prøvene viser dårlig badevannskvalitet blir det lagt ut informasjon på kommunens nettside. Da vil man også vurdere om det er grunn til å fraråde bading. Dette vil bli lagt ut på nettsiden samt at det henges opp oppslag på den aktuelle badeplassen.

– Det er ikke mulig å garantere at badevannskvaliteten har god kvalitet til enhver tid. Alle som ønsker å bade må selv vurdere forholdene på badeplassen. Kraftig regnvær kan gi tilrenning fra landbruk eller avløp til badevannet. Vi anbefaler derfor at du venter med å bade til 24 timer etter kraftig regnvær, skriver kommunen på sin nettside (ekstern lenke)

Flere sykehus går ut av pandemi-beredskap

Slik så det ut på Svinesund fredag