Foto: Statens vegvesen

Vogntog fullastet med sprengstoff hadde store bremsemangler

Statens vegvesen kontrollerte onsdag tunge kjøretøy på Ørje.

Et svensk vogntog fullastet med sprengstoff manglet vitale bremsedeler (bremseskive og bremseklosser på siste aksel på henger). I tillegg var det også sprukket bremseskive på styrende aksel på bil.

Tre vogntog hadde manglende lastsikring og ødelagt sikringsutstyr. I kontrollen ble det også avdekket to vogntog med distraksjoner i frontrute – som vimpler og/ eller bord.

I en kontroll torsdag ble det også avdekket flere feil på flere tunge kjøretøy i Ørje:

  • Svensk vogntog med stor lekkasje på servostyring måtte på verksted før videre ferd inn i landet.
  • Svensk vogntog med farlig gods hadde oljelekkasje fra motor som lakk på eksosanlegg. Måtte da en tur på verksted før han fikk kjøre videre.

Til sammen 46 kjøretøy ble kontrollert på Ørje og Svinesund. Av disse fikk 33 pålegg grunnet mangler. 26 fikk kjøreforbud.

Bilde fra kontrollen onsdag. Foto: Statens vegvesen

Østfolding blir ny leder i Norges Bondelag

Internasjonalt ansvar for skeive