Hva betyr en god oppvekst for deg?

Vi politikere er flinke til å snakke om forebygging, tidlig innsats i skolen og barns rettigheter. Vi har forskjellige løsninger for hvordan vi skal skape den gode skolen. Venstresiden mener gratis skolemat vil være sosialt utjevnende, mens vi i Høyre mener det er viktigere å bruke ressursene på kunnskap og læring.

Av: Fredrik Holm, 3. kandidat for Østfold Høyre ved Stortingsvalget 2021

Det er opplest og vedtatt at barn er viktig og derfor blir barn et viktig tema i alle valgkamper, heldigvis. Allikevel blir det fort sånn at de politiske diskusjonene som handler om barn og unge i hovedsak dreier seg om skole. Misforstå meg rett, skole er kjempeviktig og Høyre skal fortsette å skape verdens beste skole. Det er allikevel slik at skolen alene kan ikke oppfylle sin egen formålsparagraf. Loven sier faktisk noe om hva skolen skal gjør. Jeg liker denne setningen godt: «Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet»

Det sier seg nesten selv at dette er en for stor oppgave for skolen alene. Du kan ha verdens beste skole, men dersom man vokser opp i et hjem hvor omsorgen ikke er på topp, vil man streve med omsorg og livsmestring. Du kan vokse opp i et ressurssterkt hjem som gir deg de beste forutsetninger, men hvis du er skikkelig uheldig med skolen du går på kan du allikevel bli hengende litt etter.

Dersom du strever på hjemmebane, og synes skolen er en vanskelig arena kan du møte verdens beste fotballtrener som ser deg og allikevel gir deg troen på at du kan stå deg gjennom de tøffe periodene og allikevel finne din plass i livet. Barn er forskjellige, og det er så uendelig mange faktorer som bidrar til at du faller ned på rett hylle.

Det er derfor jeg stiller til valg for Høyre. Høyre er det partiet som ser at alle disse bitene henger sammen. Det er viktig at mamma og pappa har en jobb. Det er viktig at vi har en moderne og innovativ skole. Det er viktig at vi har et barnevern og en familietjeneste som på en respektfull måte bistår når det er behov for det. Det er derfor vi skal sikre en fri og uavhengig frivillighet som gir rom til alle uansett bakgrunn.

ANNONSE

Den politikken som angår barn og unge kan ikke bare handle om skole, eller bare barnehager eller bare barnevern. Et menneskes liv og fremtid er for viktig til å reduseres til enkelttiltak eller én instans. Det begynner i familien, men vi skal hjelpe hverandre. Det er det vi mener når vi i Høyre prater om «helheten».

Det er summen av denne helheten som gir muligheter barna våre uansett om de bor i villa eller en liten leilighet. Uansett om de er funksjonsfriske eller er født med en utfordring. Uansett om de har foreldre som kjemper for dem og støtter dem, eller strever med rus.

Det er denne helheten jeg kaller oppvekstpolitikk og som er noe av det jeg vil jobbe med på Stortinget sammen med resten av Høyre.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Mysenløpet avlyses i år også

Gjentar suksessen fra i fjor – arrangerer sommerkjøreskole