(Illustrasjonsfoto/ pressefoto)

Søknadsrekord til Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har hittil i år mottatt like mange søknader som i hele fjor, og av 65 millioner i tilsagn har 7 millioner kroner gått til Viken fylke. Kulturminnefondet forventer at søknadsveksten vil fortsette ut året. 

Interessen for å sette i stand kulturminner og kulturmiljøer slår alle tidligere rekorder. Hittil i 2021 har Kulturminnefondet mottatt 1237 søknader om til sammen 355 millioner kroner til ulike bevaringstiltak. Til sammenligning ble det i 2020 søkt om 331 millioner kroner. 

– Søknadsveksten er størst i Oslo og Innlandet, og vi er glade for å se en positiv utvikling i alle fylker, sier Kulturminnefondets styreleder Tine Sundtoft. 

Kulturminnefondet har hittil i år delt ut 65 millioner kroner til istandsetting av bygninger, båter og fartøy, biler og kjøretøy, og til strakstiltak, kurs og formidling.  

Rotevatn: – Gledelig 

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Regjeringen har nesten doblet bevilgningen til Kulturminnefondet siden 2014, og det gir rom for å finansiere flere prosjekter. Målgruppen er private eiere og frivillige organisasjoner. 

– Kulturminnefondet gir mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø, og den store søkermassen viser hvor viktig dette er for mange. Siden 2014 har regjeringen nesten doblet bevilgningen til Kulturminnefondet og dermed gitt rom for å finansiere flere prosjekter. Det er gledelig å se mangfoldet av gode prosjekter som realiseres med bidrag fra Kulturminnefondet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) 

Prioriterer rask oppstart 

Søknadene til Kulturminnefondet blir behandlet etter hvert som de kommer inn. Den store søknadsveksten resulterer i noe lengre saksbehandlingstid, da Kulturminnefondet ikke øker administrasjonen, men prioriterer konkrete prosjekter i alle regioner. Kulturminnefondet er nå spesielt opptatt av at prosjekter skal starte raskt, for å bidra til økonomisk utvikling i samfunnet under og etter korona-pandemien. 

ANNONSE

Tilskudd fra Kulturminnefondet bidrar til en betydelig samfunnsnytte ved at én krone fra Kulturminnefondet utløser tre og en halv krone i samlet bevaringsinnsats. Det gir økonomiske ringvirkninger gjennom økt økonomisk aktivitet og styrking av sysselsettingen, viser en undersøkelse fra Menon Economics.  

Foto: Festiviteten som i 1935 ble oppført som Sørumsands forsamlingslokale, er et av prosjektene som har fått støtte fra Kulturminnefondet i Viken hittil i år. Tidligere har bygningen vært i bruk som kino, revyscene, konsertlokale, bibliotek og folkebad. I dag brukes bygningen til konserter og andre kulturarrangementer, brylluper, konfirmasjoner, åremålsdager, utstillinger og jubileer.  

Se oversikt her:

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Østberg på pallen i den nest største klassen

Ungdommens fylkesting er etablert