Statsminister Erna Solberg omgitt av 4 dirigenter under oppstart av Høyres digitale landsmøte, som i år er lagt til Thon Hotel Opera. Foto: Berit Roald / NTB

Vedtakene på Høyres landsmøte

Her er noe av politikken som ble vedtatt på Høyres landsmøte:

* Skatter og avgifter: Høyre vil gjennomføre moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre at alle med skatteevne betaler skatt. Skattepolitikken skal sørge for at alle sitter igjen med mer av egen inntekt, og at det alltid lønner seg å jobbe.

– Formuesskatt: Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital og fortsette å øke bunnfradraget på all formuesskatt.

– Arveavgift: Høyre sier nei til gjeninnføring av arveavgift.

– Grensehandel: Høyre går inn for redusert særavgift på enkelte grensehandelsutsatte varer.

– Turistskatt: Høyre sier nei til å innføre en nasjonal turistskatt.

* Politibevæpning: Høyre sier nei til å åpne for generell bevæpning av politiet.

* Sexkjøpsloven: Høyre går inn for å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, for å bedre sexarbeidernes situasjon.

* Sterkøl i butikk: Høyre går inn for å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til 8 prosent i dagligvarebutikker. Høyre vil også la Vinmonopolet holde åpent til klokka 20 og tillate salg av alkohol i butikk til klokka 23.

* Maksstraff: Høyre vil tilrettelegge for å utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, til 50 år. Maksstraffen for flere straffbare handlinger begått samtidig skal økes, og vilkårene for prøveløslatelse skal skjerpes.

* Foreldelsesfrist: Høyre vil fjerne foreldelsesfristen for vold og flere typer seksuallovbrudd mot barn under 16 år.

* Oljepolitikk: Høyre vil konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Landsmøtet sa derimot nei til et forslag om å gjennomgå skatte- og avgiftssystemet for olje- og gassbransjen.

* Elektrifisering: Høyre vil legge til rette for fortsatt elektrifisering av norsk sokkel, men hensyntatt kraftsituasjonen på land og tiltakskost.

* Equinor: Et forslag om å redusere statens eierskap i Equinor ble avvist av landsmøtet.

* Oljefondet: Landsmøtet vedtok at oljefondet ikke skal brukes som politisk verktøy. Et annet forslag om å redusere oljepengebruken ble avvist.

* Elbiler: Elbilfordelene skal gradvis trappes ned, i første omgang på de dyreste elbilene, men Høyre vil også sørge for at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler. Høyre vil også øke tilgangen på hurtig- og lynlading for elbiler i hele landet.

* Gründerpermisjon: Høyre vil utrede en permisjonsordning etter svensk modell hvor heltidsansatte med fast stilling kan kreve seks måneders ubetalt permisjon for å starte egen næringsvirksomhet som ikke er i konkurrerende virksomhet med der du er ansatt.

* Taxfree: Høyre går inn for å opprettholde taxfreeordningen.

* Fritt sykehjemsvalg: Fritt valg av sykehjem innføres der forholdene ligger til rette for det.

* Prostatascreening: Screening av prostata for menn innføres på lik linje med mammografi for kvinner.

* Blodgivning: Objektive giverkriterier basert på livsførsel skal ligge til grunn, ikke legning og funksjonsnedsettelser.

ANNONSE

* Trossamfunn: Forby utenlandsk finansiering av trossamfunn i Norge.

* Konverteringsterapi: Innføre forbud mot konverteringsterapi.

* Enerettsmodellen bevares: Forslag om å oppheve tippemonopolet vant ikke fram.

* Bistandskutt: Redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistanden.

* Styrke sikkerhetsloven: Aktivt motarbeide fremmede makters innflytelse blant annet gjennom styrking av sikkerhetsloven og samarbeid med Norges allierte.

* Fjerne kontantstøtten: Kontantstøtten erstattes med en ventestøtte for foreldre som står i kø for barnehageplass

* Søskenbarnekteskap: Forby søskenbarnekteskap for å forhindre negativ sosial kontroll

* Mobilbruk på skoler: Den enkelte rektor skal få bestemme reglene for mobilbruk på sin skole. Landsmøtet sa nei til et generelt mobilforbud i klasserommene.

* Barnehage: Avskaffe foreldrebetaling fra det tredje barnet som en familie har i barnehage samtidig

* Avvikling av fylkeskommuner: Høyre står fast på at fylkeskommunene skal avvikles og at det dermed skal være to forvaltningsnivåer i Norge.

* Kommunereformen: Høyre vil fortsatt ha større kommuner, men valgte å ikke gå inn for i klartekst å slå sammen flere kommuner.

* Ekstra skoleår: Innføre mulighet for et frivillig 11. skoleår etter 10. klasse

* Ungdomsskolereform:

– Obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag.

– Legge til rette for flere profilskoler. Disse kan vektlegge for eksempel yrkesfag, realfag eller språkfag.

– Prøve ut tidsavgrenset nivåinndeling. Målet er bedre tilpasset undervisning.

– Mer praktisk undervisning i fellesfagene matematikk, norsk og språkfag.

– Styrke og legge om rådgivningstjenesten. Rekruttere flere med erfaringer fra annet arbeidsliv, legge til rette for mer samarbeid med videregående skoler og arbeidslivet.

– Innføre kartleggingsprøve i overgang mellom ungdomsskolen og videregående.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Trygve Skaug er ny MOT-ambassadør

Målløs serieåpning for Sarpsborg og Haugesund