Hvorfor si nei til Aceravtalen?

Det kan vise seg at Norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig, fordi Stortinget og regjeringen ikke fulgte Grunnlovens § 115 når EUs tredje energipakke ble vedtatt i mars 2018.

Av: Tom Henriksen, fylkesleder PDK Viken

En slik avtale krever normalt 3/4 flertall i stortinget, noe som kan være vanskelig å få til for regjeringen i stortinget, dersom man hadde fulgt grunnloven. Det kan fremstå som om man prøver å få Norge mer integrert i EU, gjennom slik innføring av tilleggspakker, som ofte kun er ment for medlemsland i EU. Dette ønsker mange av oss en slutt på etter valget i år. Vi som nasjon har sagt Nei til EU 2 ganger, men vi ser altså at våre folkevalgte ikke hører på velgerne og fortsetter snikintegreringen kontinuerlig.

Tom Henriksen. Foto: Privat

Vi ønsker å verne om nasjonalstaten, og suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven blir da feil vei og gå, særlig i henhold til samfunnslivets kjerneområder, som feks. energisektoren. Suverenitetsavståelsen til EU gjennom Acer avtalen, samt at EØS land blir en del av medlemslandenes indre marked, vil få en inngripende betydning for mange bedrifter og befolkning i det norske samfunnet.

Det er ellers interessant at høyesterettsflertallet anfører at EUs energibyrå ACER via ESA kan fatte vedtak av betydning for Statnett, og at det ikke er norske domstoler, men EFTA-domstolen, som skal etterprøve om bøtelegging fra ACER er i tråd med regelverket. Noe som i praksis er ensbetydende med å ta vekk Norsk råderett over egne ressurser.  

ANNONSE

Vedlagt under er noen fakta om Acer fra NTB som underbygger grunnen til hvorfor vi ikke skal si ja til ACER, og hvorfor det er viktig etter valget at vi trer ut av EØS og fremforhandler bilaterale avtaler.

Fakta om Acer

  • EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; Acer) ble grunnlagt 3. september 2009.
  • Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.
  • Det er oppnådd enighet mellom EØS/Efta-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen.
  • Stortinget stemte i 2018 for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.
  • Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig.                                                                                  

(Kilde: NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Mann i 80-årene tiltalt for å ha drept kona

Jeg imot røkla!?