Partileder Sylvi Listhaug. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vedtak fra Frps landsmøte

Noe av politikken som ble vedtatt på Frps landsmøte denne helgen.

* Beholde særfordelene for elbiler

* Formuesskatten bør fjernes helt

* Innføre et nytt asylsystem som vil gjøre det umulig for asylsøkere som kommer seg til grensa, å få opphold i Norge, men som i stedet skal overføres til asylsentre i utlandet i såkalt «trygge tredjeland» som Norge skal inngå avtaler med

* Trekke Norge ut av FNs migrasjonsavtale

* Det skal innføres momskompensasjon for investering i idrettsanlegg

* Serveringssteder skal selv få bestemme hvor lenge de vil ha skjenketid

* 17-åringer skal få ta førerkort på bil, og 15-åringer skal få kjøre moped under forutsetning av streng opplæring

* Ordet «legning» tas inn i partiprogrammet

* Begrense barnetrygden til maks fem barn per familie

ANNONSE

* Med overveldende flertall beholdes kontantstøtten

* Etablering av rammeverk for offshore havbruk

* Foreldre som sender barn til utlandet mot deres vilje, skal straffeforfølges og fratas omsorgsretten og miste oppholdstillatelsen

* E-sport og gaming tas inn i programmet på lik linje med annen idrett

* Personer med godkjent fagbrev gis to studiepoeng

* Landsmøtet stemte ned et forslag om å øke politiets innsats mot hatvold

* Forslaget om innføre en bemanningsnorm på sykehjemmene ble også nedstemt

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Dugnadsrydding: Gratis innlevering av avfall

Slik blir 17. mai-feiringen i Marker