Henni Camilla Haglund er valgt som regionansvarlig i NITO Studentene. (Pressefoto)

Valgt som regionansvarlig i NITO Studentene

– Jeg ønsker å jobbe for høyere økonomisk støtte til ingeniør- og teknologiutdanninger, sier Henni Camilla Haglund fra Fredrikstad.

Helgen 23.-25. april arrangerte NITO Studentene digitalt landsmøte. Nytt sentralstyre ble valgt med Henni Camilla Haglund som regionansvarlig.

Haglund er fra Fredrikstad og studerer innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad. 

– Jeg er glad for å ha fått tillit av landsmøtet, og jeg gleder meg til nye og spennende oppgaver i tiden framover, sier Haglund.

Jobber for en bedre studiehverdag

– Som tidligere lokallagsleder på Høgskolen i Østfold har jeg erfart at det fort kan bli avstand mellom lokallagene rundt om i landet, og derfor ønsker jeg å bidra til et bedre samarbeid på tvers i organisasjonen, slik at vi sammen kan ta vare på våre studentmedlemmer, sier Haglund. 

– En erfaring jeg tar med meg fra studier er det tverrfaglige samarbeidet med arbeidslivet. Studentene er den nye generasjonen som kan komme med ideer og innspill. Derfor er det viktig å starte tverrfaglig samarbeid tidlig i studieløpet. 

FAKTA:

NITO Studentene er Norges største organisasjon for ingeniør- og teknologistudenter med over 13.000 medlemmer.

Landsmøtet er NITO Studentenes øverste politiske organ. På landsmøtet behandles politiske programmer, budsjett/regnskap, politiske uttalelser, samt valg av sentralstyre og andre sentrale verv. Møtet består av delegater valgt på lokallagenes årsmøter, sentralstyret og valgkomité.

(Pressemelding)

– Vi gleder oss til å kjøpe inn utstyret og låne det ut

Dette er de viktigste vedtakene fra Venstres landsmøte