Endelig et godt alternativ!

Endelig er det et godt alternativ å stemme på ved stortingsvalget i september. Demokratene stiller lister i alle 19 fylker. Demokratene er Norges første og største ANTI GLOBALISTISKE PARTI.

Hele det politiske miljøet på Stortinget, fra Rødt, MDG, SV, AP, V, Krf, H og Frp er nemlig dessverre godt infisert av globalister. Ja, selv SP og Frp. SP som for eksempel mener Parisavtalen er den viktigste avtalen som eksisterer, og Frp som også var godt inne på å lage ACER avtalen. Av 169 stortingsrepresentanter er nemlig over 140 medlemmer av Europabevegelsen. Selv om det norske folk har stemt 2 ganger imot EF/EU..

Vi får stadig en annen politikk, enn det norske folk ønsker. Et eksempel er bompenger. 90 % av det norske folk er imot, likevel dukker det nye avgifts stasjoner opp som paddehatter. Å bruke 40-50 milliarder årlig på klima tiltak, er det fornuftig? Vil det norske folk det? Norge kjører i feil retning, på felt etter felt. Bakvendtlandpolitikken blomstrer. Men NÅ trenger vi voksne politikere (med arbeidserfaring)- som kan si ifra, snu og reversere politikken. Vi trenger politikk som setter Norge, Norges interesser og Norges befolkning først. Makta tilbake til folket. Det norske folk.

Globalisme betyr overnasjonalitet, alt skal flyte, grenser, lover, egne naturressurser, selvråderett og egen bestemmelse forsvinner. Eliten, de som faktisk da står over, vil bedrive sensur, ytringsfriheten får dårlige kår og de trer da lover og regler ned over hodene våre. De vet nemlig best, disse ansiktsløse, disse byråkratene, de som ikke engang er valgt- av noen. Landets innbyggere skal i det store og hele ha svært lite å si. Legg merke til at det blir bare mindre og mindre. Det hele blir bare et spill. Storpolitikken spiser opp smånasjonene, grunnlover og selvråderett. Folket får det verre, eliten får det bedre.

Vi i Demokratene er imot alt dette. Vi må ikke ditt, og vi må ikke datt, dette er noe som vi blir innbilt fra øverste hold. De spiller nærmest alltid på følelser og moralisme. Ikke på god politikk. Vi er en selvstendig nasjon. Hvorfor skal vi ha politikere som ikke setter Norge først, men heller alt og alle andre? Det er aldri snakk om hvor mye penger som kan brukes.. hvis det handler om tøv, klima (vær målt over tid), bistand eller innvandring. Alltid endeløst med våre skattepenger. Vi får det verre, alle andre (noen få?) bedre- og eliten får det klart best.

Selvsagt er vi for internasjonalt samarbeid og handel- men UTEN TVANG.

Demokratene finpusser i disse tider nytt partiprogram. Vi tar det beste fra alle partier, det som gjør godt for Norge og det norske folk. Det som er fornuftig og god politikk. Vi vil blant annet avvikle alle klimatiltak, og komme oss ut av ACER, EU/EØS, og andre overnasjonale selskap/avtaler. Asyl og innvandringspolitikken tærer også på Norge kulturelt, kriminelt og økonomisk..

Det er sløsing, det er ulogiskheter, det er offentlig uthaling og systemfeil i flere ledd, det virker ikke som noen plan og visjoner om noen ting, ja bortsett fra agenda 2030 da som trumfer alt..

Demokratene er et sterkt voksende parti, en del kan tyde på at det er vokst fra 0,3 % til nærmere 3% bare på 4 måneder. Likevel trenger vi deg med på laget. Vil du ha en omdreining- en virkelig forskjell og omdreining av politikken? Synes også ikke du mye skurrer, mye går i feil retning og molbo politikken kjøres stadig lenger i feil retning? Vel, du vil ikke egentlig få en ENDRING ved å fortsette og stemme på disse andre partiene. Om det blir sosialistisk eller borgerlig flertall, så forandres egentlig ikke politikken seg så mye, fordi alle kjører selvfornøyd på med storpolitikken som overstyrende faktor..

Gå gjerne inn på demokratene.no eller demokratene.org hvis du vil lese mer om oss og våre kjernesaker.

Vidar Heggen (Demokratene, Østfold)
1. Stortingskandidat

(Leserinnlegg)


ANDRE LESERINNLEGG:

12 nye smittetilfeller – smitte påvist på tre skoler

Rakkestad og Ås ønsker lettelser i koronatiltakene før helgen