Foto: fra søknad til Kulturminnefondet

Bidrar med 842 000 kroner til det gamle kommunehuset

Kulturminnefondet bidrar med stor støtte når skifertaket på Braarudlia skal settes i stand. Bygningen er det tidligere kommunehuset for Øymark kommune. 

Braarudlia inngår som en del av et verneverdig kulturmiljø, med høy lokal og regional verneverdi, og er del av sentrumsplanen over bevaringsverdige bygninger i kommunen. 

Første etasje leies i dag ut til næring, og i andre etasje er det en utleieleilighet. Denne bruken skal fortsette.  

– I vurderingen av søknaden legger Kulturminnefondet vekt på at bygningen i dag benyttes til næringsformål. Braarudlia har en viktig arkitektonisk verdi, og den representerer et tidlig eksempel på en offentlig bygning med tilknytning til lokaldemokratisk utvikling, forteller Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

Braarudlia ble oppført i empirestil i 1927 som kommunehus for Øymark kommune og bank, med hvelv i kjelleren. Bygningen ligger i Storgata i sentrum av Ørje.  

Tilsagnet fra Kulturminnefondet skal gå til istandsetting av valmet tak takket med dråpeskifer, og mye av dagens eksisterende skifer skal gjenbrukes. Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av oktober i år.  

(Pressemelding)

Tine Sundtoft. Foto: Tom Gustavsen/ Kulturminnefondet 

Søkere fra alle fylker

Utsetter informasjonsmøte: – Ny beskjed kommer