Foto: Glenn Thomas Nilsen

Gir 1,4 millioner kroner til samarbeidsprosjekt

Allerede i 2019 startet samarbeidet mellom Drammen kommune og Indre Østfold. Her ble det kartlagt at det ble gjort samme organisatoriske grep i forbindelse med kommunesammenslåing.

For 2021 er disse to tildelt 700 000 kroner i utviklingsmidler. Samarbeidsprosjektet varer i cirka to år, og for 2022 får de også 700 000 kroner.

– De to kommunene Drammen og Indre Østfold var før sammenslåingen hele åtte kommuner. Prosjektet har som mål å lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg. Det vil være et viktig å ha fokus å undersøke hvordan vi kan få samarbeidsgevinster og utvikling av bibliotek og innbyggertorg, samtidig som stedsutvikling styrkes, skriver Indre Østfold kommune på sin nettside.

Bibliotek og innbyggertorg ble organisert i samme virksomhet, hvor det er mange identiske målsettinger i begge kommunene om organisering.

I løpet av måneden skal det utarbeides en konkret plan for prosjektgjennomføringen, hvor det også skal opprettes tre prosjektgrupper; beste praksis, bibliotekets fire rolle i ny organisering og stedsutvikling.

Relevante punkter fra prosjektbeskrivelsen

  1. Lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg og hvordan man kan tilrettelegge for god samskapning i nærmiljøet
  2. Undersøke og beskrive hvordan organiseringen påvirker opplevelsen av tjenestene utad
  3. Å lage en modell som beskriver effekter, synergi og utvikling av bibliotek og innbyggertorg, såkalt beste praksis
  4. Undersøke og beskrive hvordan man kan sikre og utvikle biblioteket som uavhengig møteplass i ny organisering
  5. Undersøke og beskrive hvordan den nye organiseringen kan styrke stedsutviklingen
  6. Bidra til den nasjonale debatten om nye organisasjonsformer for bibliotek

(Kilde: Indre Østfold kommune)

Bålforbud fra torsdag: – Sjekk værforholdene nøye

Rakkestad-firma bygger gigantanlegg for Bama