Tom Henriksen, fylkesleder PDK Viken. (Pressefoto)

Dagens studenter er taperne

Studenter lever med uforutsigbarhet

Nylig fikk vi en telefon fra vår datter, fra flyplassen i Trondheim. Hun var da på vei til Bergen, og 4 dagers forelesning ved laboratoriet ved UIB. Hun og andre studenter hadde sett frem til endelig å kunne møtes igjen for praktisk arbeid i forbindelse med studiene. Men heller ikke denne gangen skulle det vise seg at dem skulle få lov til det. At undervisning blir avlyst, er nå mer blitt regelen, enn unntaket.

Av: Tom Henriksen, fylkesleder PDK Viken

Tirsdag første dagen etter påske var dagen før oppmøtet, og vår datter reiste dagen i forveien. Da hun satt på flybussen på vei til Bergen, mente UIB at det var et passende tidspunkt å sende studentene en melding om at studiene nok en gang ville bli avlyst, og man isteden skulle fortsette nettbasert undervisning.

Dette har medført at mange studenter nå kjenner på en oppgitthet og usikkerhet i forhold til egne studier, som kan føre til at mange føler seg nedstemt, som igjen vil øke faren for at studentene gir opp studiene på sikt. Studenter må selv dekke utgifter for reiser til og fra studiested, bolig, samt studentavgift, samtidig som at situasjonen nå er slik at mange ikke får jobb ved siden av studiene. Dette setter mange studenter i en situasjon der dem foretrekker å bo hos foreldre på grunn av en økonomisk trang situasjon.

Jeg mener derfor at alle studenter bør få konvertert studielån i 2020 og 2021 til stipend.

Gitt Korona-situasjonen og rasering av mulighetene for deltidsjobber ved siden av studiene. Redusert kvalitet på studiene og studieopplevelsen bør synliggjøres ved at staten overtar kostnaden for studiesemesterne, ved nedstenging.

For mange, er mangel på åpenhet fra myndighetenes side om konsekvenser av tiltak, årsak til stor frustrasjon, og lite forutsigbarhet for studentene.

Jeg ønsker å vite hvordan tiltakene som har reddet liv og helse, er veid opp mot konsekvensene på følgende områder: Konkurser, permitteringer, arbeidsledige, mental helse, ensomhet, traumer, barn og ungdoms fremtidshåp, selvmordsforsøk, selvmord, ekteskapsbrudd, vold i nære relasjoner, vold mot barn, rusmisbruk, utsatt skolegang, tapt pensjon, tapt yrkeserfaring, tapt lærlingplasser og lærlingtid, tapt BNP, endring i sykehuskøer, fødselsdepresjoner, tapt liv og helse ved nedprioritering av andre med behov for helsehjelp og pleie.

(Leserinnlegg)


Har du noe på hjertet? Send innlegg til leserinnlegg@indre24.no

Regionale tiltak endres i Viken-kommuner

Ti personer registrert koronasmittet i Moss siste døgn