Arkivfoto: Terje Pedersen/ NTB

Innfører rødt nivå på skolene etter påske

Fredrikstad kommune har valgt å innføre rødt nivå på alle grunnskoler og videregående skoler fra tirsdag 6. april til og med 20. april.

– Rødt nivå er ikke ensbetydende med hjemmeopplæring. Dersom skolen kan legge til rette slik at smittevernreglene for rødt nivå ivaretas, kan opplæringen gå som normalt. Ved fysisk plassmangel i skolen, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, hjemmeskole og større/alternative lokaler vurderes. I tillegg er det mulig å tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter/undervisning ute, skriver kommunen på sin nettside.

Med andre ord vil dette være forskjell fra skole til skole. Både elever og foresatte vil fortløpende få beskjed fra sin skole om hvilke praktiske konsekvenser rødt nivå vil få for skoledriften.

– Vi gjør dette fordi vi ser at vi fremdeles har høye smittetall, til tross for at vi har vært under strenge tiltak i over to uker, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug til VG.

Hun legger til:

– Vi tror vi kan få så stor grad av karantinering på skolene at det vil gå utover test- og smittesporingskapasiteten, og at vi får smitte inn i nye husstander – det er vi bekymret for for nå, sier hun til VG.

Gult nivå i barnehager

Barnehagene i Fredrikstad fortsetter på gult nivå, men det er gitt åpning for redusert åpningstid der dette er nødvendig for forsvarlig drift.

– Kommuneoverlegen har vurdert at det er liten smittespredning i barnehager, og at det per i dag ikke er faglig grunnlag for å gå over til rødt nivå i barnehagene. Barnehager driftes allerede mer kohortbasert enn skolene, og har begrenset kontakt på tvers av disse, skriver kommunen videre på sin nettside.

Vaksineforsker sier varmere vær kan bidra til redusert smitte

Kvinne målt til 132 km/t på E18