Illustrasjonsfoto: Adrian Sellstrøm

Arbeid på jernbanen i påsken

Over deler av det sentrale Østlandsområdet skal det i påsken gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Også Østfoldbanen blir berørt.

– Målet med arbeidet i de togfrie periodene er å skape et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger. For deg som reisende betyr det at du må velge andre reisemåter. Derfor gjøres arbeidet når det er færre pendlere, som blant annet i helger og ferier. Samarbeidet med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen og helheten, slik at de som reiser skal få en best mulig opplevelse, skriver Bane NOR i en pressemelding.

Noen av de oppgavene som står på planen er oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor samt forbedring av signalsystemene.

Alternativ transport

For Østfoldbanen starter arbeidet natt til torsdag 1. april. I løpet av 2. påskedag kjører alle togene som normalt igjen.

ANNONSE

– Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt. Vær oppmerksom på at reisen kan ta lenger tid og kreve flere bytter underveis enn det som er normalt. I tillegg kan avgangstidene for alternativ transport avvike fra ordinær avgangstid. Når det gjelder smitteverntiltak, følges disse på samme måte som ved ordinær trafikk, står det i pressemeldingen.

Østfoldbanen: 1.april til og med 4.april: Stengt fra Oslo S til Rygge og Oslo S til Kråkstad.

På Østfoldbanen benyttes påsken til både vedlikeholdsarbeid og til utbygging av blant annet Follobanen, som når den står ferdig, skal halvere reisetiden mellom Oslo og Ski. På Ski stasjon starter byggingen av nye plattformer og nytt reisetorg på østsiden.

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Vi trenger mer norsk mat på norske fat

Vi spiser 26 millioner egg i påskeuken