Foto: Glenn Thomas Nilsen

Kommunestyret har innført en lokal forskrift

Nå må alle reisende i kollektivtrafikken bruke munnbind under hele reisen. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Den lokale forskriften har virkning fra midnatt natt til 24. mars.

– Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende, opplyser Indre Østfold kommune.

Forskriften varer til og med 9. juni 2021.

I tillegg til karantenebestemmelsene i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 4, har følgende personer karanteneplikt:

– Husstandsmedlem til nærkontakt som venter på sitt prøvesvar er pålagt karantene inntil første negative prøvesvar foreligger eller til den oppheves av kommunelegen. Unntaket fra karantene for de som har gjennomgått covid-19 som i dag gjelder for smittekarantene, gjelder også for avklaringskarantene. Det samme gjelder for de som er fullvaksinerte.

Les hele forskriften her (ekstern lenke)

ANNONSE

Den 23. mars la regjeringen frem strengere nasjonale tiltak.

 – Vi presiserer at alle kommuner i Viken, med unntak av Oslo med sin egen lokale forskrift, fortsatt omfattes av tiltakene i covid-19 forskriften kapittel 5A. Det vil si at vi fortsatt skal følge de tiltakene som ble innført for vår kommune 16. mars. Tiltakene varer til og med søndag 11. april, skriver kommunen videre.

I tillegg til lokal forskrift gjelder følgende tiltak og retningslinjer (ekstern lenke)

LES OGSÅ:

(Kilde: Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Nye smittetilfeller i IØ og Skiptvet – to skoler berørt

Nye 500 millioner til kommunene i koronakrisemidler