Camilla Aas (f.v.) og Kathrine Hestø Hansen. Foto: Privat

Nå er det damenes tur!

Årets 8. mars sak for Arbeiderpartiet er kampen for hele faste stillinger, pensjon fra første krone og ei lønn å leve av for damene i de typiske kvinneyrkene. Koronakrisa har satt et forstørrelsesglass på dårlige vilkår i arbeidslivet, og utfordringene vi har kjent til lenge er blitt langt synligere.

I snart et år har damene i helsesektoren, varehandelen, renhold, lærere og barnehage- og barnevernsansatte stått i frontlinja i kampen mot pandemien – vært de som har holdt hjula i gang. De har gått på jobb, jobba ekstra lange skift, under vanskelige kår, utsatt seg selv for smitte og fare – for at vi andre skal være trygge. Folk har vist sin respekt og takknemlighet ved å klappe fra balkonger, politikerne kappes om å takke og rose.

Men disse damene trenger mer enn klapp fra balkonger og takk i festtaler. De trenger hele faste stillinger, pensjon fra første krone, ei lønn å leve av og en arbeidsmiljølov som gjør arbeidstida levelig. Arbeiderpartiet har og vil alltid kjempe deres kamp. Nå må det være disse damenes tur!

De typiske kvinnedominerte yrkene innen helsefag, varehandel, service og renhold er prega av mye deltid, små stillingsbrøker, midlertidighet og innleie. Kort varighet på kontrakter og små stillingsbrøker gir utrygghet og ufrihet. Du får ikke boliglån – å etablere seg og starte et familieliv med barn settes ofte på vent fordi man må jakte ekstravakter, være på alerten konstant.
Alt for å få det hele til å gå rundt.

Disse damene opplever ikke bare utfordringer i Norge. Gjennom året med koronakrise ser vi flere likheter i alle de nordiske landene. Derfor velger Arbeiderpartiet sammen med fagbevegelsen å løfte utfordringene med deltid opp på et nordisk nivå og skal sammen med de andre nordiske landene både kartlegge utfordringene og dele erfaringene som skal til for å snu denne trenden en gang for alle og sette disse hardtarbeidende damene først.

Det samme løftet gir vi nå foran stortingsvalget. Vi viser politisk handlekraft og går til valg på å ta et krafttak mot deltid. Vi vil stramme inn på mulighetene både til å ansette folk midlertidig og å leie inn. Vi gir arbeidsgiver ansvaret for å bevise hvorfor det ikke er grunnlag for å benytte heltidsstillinger – slik at dette ikke er en kamp den enkelte må stå i alene som i dag. Vi skal sikre at hele faste stillinger skal være normen i det norske arbeidslivet!

Med en Arbeiderpartiledet regjering vil vårt løfte være å gi disse damene det de fortjener. Kampen for hele faste stillinger, pensjon fra første krone og ei lønn å leve av.
Nå er det damenes tur!

Kathrine Hestø Hansen
Camilla Aas

Indre Østfold Arbeiderparti

(Leserinnlegg)

Økende smitte blant unge i Halden

Stoppet varebil med overlast