Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Avslutter testkravene for besøkende på sykehjem

Beboerne på sykehjemmene i Indre Østfold er nå fullvaksinert for Covid-19. Fra og med mandag 22. februar lemper kommunen på testkravene til sykehjemmene og bemannede omsorgsboliger.

– Som tidligere oppfordrer vi til at antallet besøkende begrenses, at man skriver seg inn i besøksprotokoll ved ankomst og har god håndhygiene. Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid, skriver kommunen på sine nettsider.

– Vi skal fortsatt være forsiktige alle sammen, husk at det bare er beboerne som er fullvaksinert. Så selv om vi kan gi en klem og holde en hånd, så er det viktig med nok avstand og god håndhygiene, skriver de videre.

Generelle retningslinjer for besøk på sykehjem:

  • Besøk kan gjennomføres alle dager, både hverdager og helger.
  • Hovedregelen er at hver beboer kan ta imot maksimalt 4 besøkende samtidig. Besøk bør fortrinnsvis fortsatt skje på besøksrom og stuer som er tilrettelagt for besøk, alternativt på pasientens rom. Husk at det må være god plass til alle.
  • Sykehjemmet har et overordnet og selvstendig ansvar for å sikre at den daglige drift, herunder besøk av pårørende, gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dersom det oppstår endringer i smittesituasjonen vil også rutinene for besøk på sykehjem kunne endres på kort varsel. Endringene vil publiseres på kommunens hjemmesider.

(Kilde: Indre Østfold kommune)

Hendelser i Østfold natt til søndag

Dette er Høies nye ABC i kampen mot korona