Foto: Jan Arve Kristiansen

En NRF-okse fra Halden på elitelisten

I begynnelsen av februar ble 22 NRF-okser valgt ut som eliteokser gjeldende fra februar til mai 2021. En av oksene kommer fra Viken fylke.

De 22 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra sju ulike fylker. Denne runden var Trøndelag sterkes representert med åtte okser, Innlandet med fem okser, Rogaland med fire okser, Nordland med to okser og Troms og Finnmark, Viken og Vestland med en okse hver.

NRF-Eliteoksen fra Viken er:

  • 12133 Snopestad (ekstern lenke) fra oppdretter Marita og Hans Martin Snopestad, 1763 Halden

Oksen er ny på listen.

Stor anerkjennelse for oppdretter

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno. Avlsdiplom blir tildelt én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Her kan du lese statutter for utmerkelsene avlsdiplom og avlsstatuett (ekstern lenke)

Omtale av oksegruppa

I årets første eliteokseuttak er det plukket ut 22 NRF-eliteokser. Disse sendes ut med sædruta fra og med 1. februar.

Femten av disse har vært tilgjengelig fra november/desember, mens sju er helt nye. Alle er født i 2019 (fra januar til september), og de er da mellom 1,3 og 2 år gamle.

Utvalget varierer fra 23 til 37 i samla avlsverdi. Oksegruppa er sterkest på egenskapene «melk» og «jur».

Åtte av oksene i gruppa er kollete (født uten hornanlegg) denne gangen. En av disse er homozygot kollet, noe som vil si at den kun gir kollete avkom. Man kan raskt se på navnet om oksen er kollet/homozygot kollet. Kollete okser har «P» etter navnet sitt, mens homozygot kollete okser har «PP» etter navnet sitt.

Det er stor spredning på slektskap i denne gruppen. Det er 17 ulike fedre, 16 ulike morfedre og 20 ulike mormorsfedre til oksegruppen. Dette er viktig for å unngå innavl, og sikres både gjennom hvilke kalver Geno kjøper inn og hvilke okser som velges som eliteokser.

(Pressemelding)

Advarer mot vaksine-svindel

Har en sentral rolle i HBO-serie – premieren er 18. april