Simen Murud Gundersen, Østfold Unge Høyre. (FOTO: Ole Marius Staal Torvmark)

På lag med fremtiden!

Når vi ikke tar klimapolitikk på alvor så ignorerer vi en hel generasjon. Klimakrisen er vår tids største utfordring. Vi kan ikke vaksineres eller holde oss hjemme i møte med klimaendringer, kampen mot klimaendringer er og forblir min og alle fremtidige generasjoners største og viktigste oppgave. Derfor er det betryggende at regjeringen med Høyre i spissen leder an i denne kampen.

Av: Simen Murud Gundersen stortingskandidat for Østfold Høyre og AU-medlem i Østfold Unge Høyre

Offensiv, men rasjonell klimapolitikk skal og må ligge i DNA-et til et liberalkonservativt parti som Høyre. Det mener jeg at det gjør. Høyre står for både offensiv og rasjonell klimapolitikk. Vi skal nå klimamålene vi satt oss når vi forpliktet oss til Paris-avtalen, og vi skal sørge for grønn vekst mens vi gjør det! På fredag la regjeringen frem klimaplan 2021-2030. Dette er en historisk plan. Det er den første konkrete, helhetlige planen for arbeid mot klimaendringer.

Det skal lønne seg å være utslippsfri. I 2022 blir det satt som krav at ved offentlige innkjøp skal personbiler og lette varebiler være nullutslippsbiler. Det samme vil gjelde for bybusser fra 2025, og bilavgifter skal sammen med andre virkemidler sørge for at flere velger nullutslippsbiler. Samtidig som vi gjør det lettere å velge nullutslipp, så vil vi holde andelen kjøretøy som går på biodrivstoff på det samme nivået som i dag slik at vi sikrer reduserte utslipp fra de som fremdeles velger fossil-biler.

Frem mot 2030 skal CO2-avgiften økes fra 590 kroner i dag, til 2000 i 2030. Dette sørger for at det blir dyrere å forurense. Det samla skatte –og avgiftstrykket skal ikke opp, og en økning i CO2-avgiften vil bli møtt med tilsvarende skatte- og avgiftslettelser.

Det er i alles interesse at fremtidige generasjoner kan se bryggen i Bergen uten våtdrakt og svømmeføtter, eller at man fortsatt kan stå på ski i lavlandet, eller at barn og barnebarn kan se kapteinsabeltann uten å bruke gummistøvler. Innbyggerne på Vestlandet skal få slippe å oppleve enda villere ekstremvær, og vi her på Østlandet skal få slippe større og mer destruktive flommer.

ANNONSE

Sammen med CO2-fangst, elektrifisering av norsk sokkel og en fortsatt satsing på grønn næringsutvikling og forskning, utgjør dette en del av Norges respons til klimaendringene. En slik klimapolitikk er forutsigbar, ansvarlig og handlekraftig. Med Høyre i regjering skal vi nå togradersmålet!

(Leserinnlegg)

LES OGSÅ:


Send leserinnlegg til leserinnlegg@indre24.no

ANNONSE

ANNONSE

Trafikkuhell i Rakkestad

Høie vil ta stikkprøver for å sjekke om reisende til Norge tar koronatest