Her er koronatiltakene i Indre Østfold

Indre24
9 minutter lesetid

Statsminister Erna Solberg ba søndag Norge om å bli med på et to uker langt krafttak for å hindre at koronasmitten kommer ut av kontroll.

– Tenk på intensjonene i smitteverntiltakene til enhver tid: hold avstand, bruk munnbind, hold deg hjemme hvis du er syk, ha god håndhygiene og begrens sosial kontakt. Alt kan ikke reguleres med regler, så bruk sunn fornuft og begrens smitterisikoen, skriver Indre Østfold kommune på sine nettsider.

LES OGSÅ: Sosial nedstengning i Norge etter julehøytiden

(Kilde: Indre Østfold kommune)

Besøk og private sammenkomster i hjem og fritidsboliger 

 • Unngå å ha gjester i hjemmet eller på hytta. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Arrangementer og sosiale sammenkomster

Vi ber alle som har meldt inn private og offentlige arrangementer hvor det er flere enn fem personer i leide lokaler, eller ti personer på et offentlig sted/leid lokale, om å avlyse eller redusere antall deltagere på sitt arrangement. 

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster i hjemmet, på hytta, eller i et leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt) 
 • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvor publikum ikke sitter i fastmonterte seter.
 • Det er tillatt med maks 600 personer på offentlig arrangement utendørs med fastmonterte seter. Deltakerne skal være delt opp i tre grupper på maks 200 personer i hver. Det skal være avstand på minst to meter mellom de tre gruppene, og det skal være avstand på minst en meter innad i gruppen på 200.

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Her finner du Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) (ekstern lenke)

Vær oppmerksom på at regler om avstand, ansvarlig arrangør og registrering av gjester gjelder som før.

Les mer om gjennomføring og innmelding av arrangement i Indre Østfold kommune (ekstern lenke)

Skoler og utdanning

 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Idrett, fritid- og kulturaktiviteter

 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter (Nytt)
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)
 • Det er krav til registrering av besøkende med navn og telefonnummer under hele åpningstiden på alle serveringsteder i Indre Østfold kommune. Listen skal oppbevares og makuleres etter ti dager. Vi anbefaler bruk av elektronisk registrering.

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antall-begrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Rutiner for besøk på sykehjem

Det er lov til å avlegge beboere på sykehjemmene våre et besøk, men det er fortsatt krav om gjennomført koronatest med negativt resultat før pårørende kan besøke beboere på sykehjemmet.

Vi oppfordrer sterkt pårørende til beboere i bemannede omsorgsboliger til å følge samme testrutiner som gjelder ved besøk på sykehjem.

Les mer om rutiner for besøk på sykehjem her (ekstern lenke)

ANNONSE

Treningssentre, svømmehaller, aktivitetshaller, bingo- og spillehaller holdes fortsatt åpent

Smittesituasjonen i vår kommune, slik den vurderes per i dag, tilsier ikke at det nødvendig å stenge disse tilbudene. Det forutsettes  gode smittevernsrutiner, besøksregistrering og begrensinger på antall personer i lokalet, slik at avstand på minimum en meter skal kunne opprettholdes. Det er ikke tillat å ta imot besøk fra personer som kommer i fra andre kommuner hvor disse tilbudene er stengt. Virksomhetene må være forberedt på å stenge på kort varsel, dersom smittesituasjonen endrer seg.

Fra kommunens side gjør vi oppmerksom på at selv om et tilbud eller en tjeneste ikke aktivt er stengt fra kommunens side, gjelder fortsatt regjeringens anbefaling om å i størst mulig grad avstå fra sosial kontakt de neste 14 dagene for oss alle sammen.

Vi ber derfor alle tenke svært nøye og kritisk igjennom hva man velger å delta på av trenings- og fritidsaktiviteter.

Våre kommunale bassenger i Trøgstad, Knapstad og Spydeberg er stengt for folkebad inntil videre.

Påbudt med bruk av munnbind 

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn hustandsmedlemmer, skal det benyttes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende bruke munnbind i kollektivtransporten. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Bestemmelsen gjelder også skolebusser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. 

Innreiseregler til Norge

Utenlandske reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Etter fremvisning av en slik test gjelder fortsatt reglene om ti dagers karantene. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. 

Les mer om de nasjonale reglene for innreise til Norge her (ekstern lenke)

LES OGSÅ:

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.