Skolestrukturen i Indre Østfold kommune: Slik blir den!

Leserinnlegg
3 minutter lesetid

En investering i skole er en investering i de minste og vår framtid. Gode opplæringsarenaer er viktig for elevene og våre ansatte. Derfor investerer vi over 600 millioner kroner på skole de kommende årene.

Skolebehovsplanen som har hatt mange gode runder med politisk verksted og høringsinnspill er endelig vedtatt. Og i det store og hele vedtas skolebehovsplanen slik den er foreslått av rådmannen. Men med noen endringer.

Disse endringene er at alle grendeskolene våre opprettholdes, og midlene som var tiltenkt utvidelse av Mysen og Trømborg skole hvis grendeskoleelevene måtte flyttes, vil bli brukt til vedlikeholdsetterslepet på alle barneskolene i den østre delen av Indre Østfold kommune.

Å ta vare på grendeskolene våre er å ta vare på gode tradisjoner og gode lokale samfunn. Etter mange års nedprioritering står disse skolene frem som skoler med et sårt behov for oppgradering og etterlengtet vedlikehold.

Skolestruktur er et omstridt tema. Og for noen så er ikke denne løsningen slik man hadde tenkt seg. Men for oss er det viktig å tenke helhet og legge «de gamle» kommunene fra oss. Nå er vi én kommune. Og som en kommune i randsonen av Oslo, med attraktive bo- og rekreasjonsarealer og et spennende næringsliv, vil vi også være en kommune i vekst. Det er den vi nå bygger ny skolestruktur for.

Det gjøres ingen endringer i nord og sør, henholdsvis Båstad og Ringvoll. Her vil dagens skolestruktur fortsatt være den samme. Spydeberg ungdomsskole gjøres om til én felles ungdomsskole for ungdommene i vestre delen av kommunen. Denne ligger sentralt i bebyggelsen, og med tilknytning til idrettsanlegget og Fjellheim får vi på plass en god ungdomsskole.

Når ungdomsskolen på Knapstad blir slått sammen med ungdomsskolen i Spydeberg, så oppgraderer vi Knapstad barneskole til en 2 parallell. Og på Tomter utvider vi barneskolen der med 4 klasserom og spesialrom. I tillegg bygges det et nytt innbyggertorg på Tomter hvor skolen vil få tilgang til lokaler der.

Vi investerer nærmere 90 millioner kroner på en real makeover og full oppgradering til en mer moderne skole. Og vi bruker rundt 20 millioner kroner på en mindre oppgradering for Spydeberg barneskole.

ANNONSE

Med disse grepene får vi en god og robust skolestruktur for Indre Østfold kommune hvor alle blir tatt godt vare på.

Det er viktig å bruke hele kommunen når vi snakker om utvikling, vekst og muligheter. Vi har tro på økt tilflytting, og ønsker å tilrettelegge for at barnefamilier velger å bo og leve i Indre Østfold kommune enten det er ute i distriktene eller i mer sentrale deler rundt våre to byer.

Mattis Minge, Senterpartiet
Morten Strande, Arbeiderpartiet

(Leserinnlegg)


Leserinnlegg kan sendes til leserinnlegg@indre24.no

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.