Mangfoldig tilbud fra kirken til sørgende

Leserinnlegg
7 minutter lesetid

Førstkommende søndag, 1. november, er allehelgensdagen. Dette er en dag hvor vi i kirkene minnes dem som har gått bort, både gjennom det siste året og tidligere.

Veldig mange bruker Allehelgen til å besøke og tenne lys ved gravene på kirkegårdene, og mange drar på minnegudstjenester hvor navnene til dem som er gått bort siden sist allehelgensdag leses opp i kirken. 

Allehelgen er en tid for å minnes, og det er også en tid for å snakke om sorg. Året som har gått har vært et spesielt vanskelig år for mange av dem som har mistet noen av sine kjære, eller som av andre grunner lever med sorg.
I år har mange blitt sittende alene med sorgen, og mange har opplevd avskjeder som ble enda vanskeligere enn ellers, med besøksrestriksjoner, og gravferder hvor få kunne være til stede. Noen har kanskje mistet sine kjære i andre land, eller andre landsdeler, uten å ha fått mulighet til å samles i sorg rundt den som har gått bort. Og mange har nok opplevd at det ikke har vært rom for deres sorg i en tid hvor man kan tenke at kollegaer, naboer, venner og familie har hatt nok med sine egne bekymringer. 

I kirken vil vi skape rom for både sorg og savn, trøst, hvile og håp og tro.  

Allehelgen er en god tid for å bearbeide sorgen man sitter med. Flere steder i kommunen vil det være åpne kirker hvor man kan dra innom for å tenne et lys, eller bare sitte i stillhet. Kirkens ansatte er tilgjengelige for samtaler.
Organisasjonen «Sorg og omsorg i Indre Østfold» driver et viktig arbeid med månedlige sorgforum som er åpne for alle, i Askim første torsdag i måneden. De organiserer også mindre sorggrupper, etter behov.

Vi håper at mange vil komme til kirkene og kirkegårdene denne allehelgenshelga, og samles for å minnes, sørge, trøstes, håpe og tro.

Under følger en oversikt over kirkens allehelgenstilbud i hver av de gamle kommunene i Indre Østfold:

Askim:  

I Askim menighet blir det et rikt tilbud i forbindelse med Allehelgen.  Allehelgensaften, lørdag 31.oktober, blir det åpen kirke på ettermiddagen med mulighet for lystenning og minning. Prest, diakon og diakonmedarbeider vil være tilgjengelig for samtale. På kvelden blir det Allehelgenskonsert i kapellet med tema «Lyset gjester jorden». Fiolinist Øystein E. Torp og pianist Karoline Barbøl spiller musikk av Svendsen, Beethoven, Kreisler og Brahms. Billetter kan kjøpes i døra via VIPPS.   

Søndag formiddag blir det Allehelgensdags-gudstjeneste i Askim kirke, med gode salmer og bibeltekster til håp og trøst. Søndag kveld blir det tradisjonen tro sangkveld i kapellet med fri entré. Medvirkende her er bl.a. Annette M. Bjorvand, Camilla Jensen, Jørn Witzøe, Ingar Carlsen og Gunn Randi Leite. 

Eidsberg 

I løpet av allehelgenshelga vil det være minnegudstjenester i alle de fire kirkene i Eidsberg, hvor navnene på de som er gått bort gjennom året leses, og vi tenner lys for hver enkelt. I Mysen kirke og i Trømborg kirke vil det være to gudstjenester for at flest mulig skal få mulighet til å delta. Gudstjenestene i Mysen kirke finner sted på lørdag ettermiddag, mens gudstjenestene i Eidsberg, Hærland og Trømborg kirker finner sted på søndag formiddag. Hærland sangforening, Eidsberg Bygdekor, Mysen damekor og Silje Amlien vil delta med sanginnslag på gudstjenestene, og støtte oss i allsangen, med gode salmer om trøst og håp. 

På dagtid, både lørdag og søndag, vil Mysen kapell være åpent i flere timer. Her er det mulig å dra innom for å tenne et lys, eller kun sitte i stillhet en stund – kanskje kombinert med et besøk på kirkegården. 

ANNONSE


Søndag kveld inviteres det til to allehelgenskonserter i Eidsberg kirke med gratis entré. Medvirkende på årets konsert er saksofonist Frøydis Grorud, sanger og pianist Trude Kristin Klæboe og sanger Petter Simonsen i tillegg til vår organist Leif Ingvald Skaug. 

Hobøl 

I Hobøl og Tomter blir det i år to minnegudstjenester på ettermiddagstid på allehelgensdagen, slik at flest mulig skal få plass i kirkene. På gudstjenestene vil vi minnes dem som har gått bort gjennom året, og synge salmer og lese bibeltekster til trøst og oppmuntring. Det ble også gjennomført en temakveld for alle som bærer på sorg: «Hvordan stille opp for hverandre i livets motbakker» på tirsdag i uka før Allehelgen.  

Trøgstad og Båstad 

Minnegudstjenestene i Trøgstad kirke og i Båstad kirke finner sted på ettermiddagstid på Allehelgensdagen. Navnene på siste års avdøde leses opp, og det legges vekt på gode og trøsterike salmer og bibeltekster.  brev er sendt med invitasjon til pårørende, men gudstjenestene er åpne for alle, så langt vi kan fylle opp i disse coronatider. Vi sitter bare på annenhver benk i kirkerommet.

En time i forkant av hver minnegudstjeneste vil kirken være åpen med mulighet for lystenning og stillhet, eller for samtale med prest/kirkeverter som er til stede i kirkerommet. Ved «Åpen kirke» kan du komme og gå som du selv ønsker det.

Spydeberg 

Det inviteres til «åpne kirker» både i Hovin og Spydeberg kirker, med mulighet for stillhet og lystenning på ettermiddagen Allehelgensdag. Minnegudstjenesten i Spydeberg kirke finner sted søndag ettermiddag, og alle pårørende skal ha mottatt brev med informasjon om påmelding til gudstjenesten. Minnegudstjenesten består av gode salmer og bibeltekster og preken til trøst og oppmuntring.  

Ønsker du noen å snakke med? 

Kirkens ansatte er tilgjengelige for samtaler i både sorg og glede. Vi har taushetsplikt og tar gjerne en prat med deg. Hvis du ønsker noen å snakke med, kan du ta direkte kontakt med en av de ansatte i kirken der du bor, eller du kan ringe kirkekontoret for Indre Østfold . Vi minner også om at Kirkens SOS har døgnvakt på sin samtaletjeneste med telefonnummer 22 40 00 40. Det er alltid godt å kunne få fortelle til noen som du kan stole på.

Du/ dere er velkommen til minnegudstjenester eller sorggrupper, og til å ta kontakt med kirkens personell. God Allehelgen!

(Innsendt sak)

Stem her

ANNONSE

Stikkord
Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.