Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Vaksine mot covid-19 blir gratis for alle

Regjeringen har besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen, sier helseminister Bent Høie (H).

Av: Anne Marjatta Gøystdal og Oda Ertesvåg/ NTB.

Høie redegjorde tirsdag for Stortinget om status for koronasituasjonen i Norge. Han understreket at regjeringen ønsker at vaksinen blir tilgjengelig for befolkningen så raskt som mulig når den kommer.

– Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon, sa han.

Vaksinasjon skal organiseres som en del av det nasjonale vaksineprogrammet. Det betyr blant annet at kommunene får en plikt til å sørge for tilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.Håper på vaksine tidlig i 2021

Regjeringen har mottatt anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI), som også mener vaksinen bør være gratis.

I sin begrunnelse skriver FHI at de tror at flere vil slutte opp om vaksinen dersom den er gratis. Det er bra for den enkelte, men også for kommuner, staten og virksomheter som etter hvert vil få mindre økonomiske ulemper ved restriksjoner på samfunnslivet, argumenterer FHI.

FHI skal nå i gang med å utarbeide en nasjonal plan for vaksinasjon.

– Oppdraget innebærer også å gi anbefalinger om prioritert rekkefølge. Vi håper å kunne begynne å tilby vaksine allerede tidlig i 2021, men tidspunkt for oppstart vil avhenge av når legemiddelmyndighetene har gitt sin godkjenning, sa Høie.Vil dekke eventuelle erstatningsutbetalinger

Selv om vaksinene er gjennom grundig og bred testing før godkjenning, kan det oppstå bivirkninger når veldig mange vaksineres med en ny vaksine, påpekte Høie.

Staten vil også dekke eventuelle fremtidige erstatningsutbetalinger.

EU har så langt inngått avtaler med tre ulike vaksineprodusenter, og forhandler om avtaler med flere andre produsenter. Norge omfattes av disse avtalene ved videresalgsavtaler med Sverige.

Regjeringen har foreslått å sette av totalt 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år. Hvor mye det vil koste å gjennomføre vaksinasjonen, er ikke kjent. Høie sier til NTB at arbeidet er i gang med å beregne hva kostnadene blir for kommuner og sykehus.

ANNONSE

Per i dag er mer enn 15.500 bekreftet smittet og 276 er døde på grunn av covid-19 i Norge. Det er lavere smittetall enn ellers i Europa, selv om det har vært en økning etter sommeren.Flere tiltak i høst

Høie understreket at det blir viktig framover å kunne slå ned lokale utbrudd. Flere tiltak er varslet utover høsten:

* En ny mobilapp basert på rammeverk fra Google og Apple kommer.

* Folkehelseinstituttet skal sette sammen et nasjonalt smittesporingsteam.

* Det er bestilt 3 millioner hurtigtester, med opsjon på ytterligere 2 millioner. Dessuten tester Oslo ut spyttprøver.

* Regjeringen arbeider med å gjennomgå hele covid-19-forskriften for å forenkle og forbedre den.

* I november legger regjeringen fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet. Det anslår hva kommunene får av ekstra utgifter og reduserte inntekter, og forslag til kompensasjon.– Unngå rovdrift på ansatte

Regjeringen fikk en god del støtte i Stortinget for sin håndtering av koronakrisen og helseministeren fikk takk fra flere hold for å ha vært «høyt og lavt» gjennom de siste månedene. Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol påpekte samtidig at det er mange læringspunkter.

– Vi må ha en plan for rehabilitering, og vi må unngå rovdrift på ansatte i helsevesenet. Og så er det sånn at intensivkapasiteten er lav i Norge sammenlignet med mange andre land. Vi må fortsette å bygge den opp, sa Kjerkol.

Frp-leder Siv Jensen uttrykte bekymring for økende tiltakstrøtthet blant folk.

– Derfor er det viktig at man anstrenger seg for å unngå tiltak som oppleves som urimelige, eller som kan skape konfrontasjoner i befolkningen, sa hun.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Avholdt trafikkontroll på to steder

Både førerkortbeslag og anmeldelser i kontroll