Tildeling av plakett utenfor Fredrikstad bryggeri. Fra venstre: Direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet, statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet, varaordfører Siri Martinsen og styreleder Carl-Morten Gjeldnes. I bakgrunnen er medeierne og dugnadsgjengen. (Foto: Snorre Tønset/Klima- og miljødepartementet)

– Fremtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring

Det sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen fra Hærland.

Nylig mottok Fredrikstad bryggeri Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. Bryggeriet viser at bruk er avgjørende for bevaring.

Kulturminnefondets nasjonale plakett overrekkes til utvalgte prosjekter som har utmerket seg særskilt i bevarings- og formidlingsarbeid, hvor eieren har fått støtte av Kulturminnefondet. Plaketten viser at tiltaket er gjennomført på en svært god faglig måte.

– Fremtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring. Næringsutvikling som lykkes i et kulturhistorisk miljø, gir muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtiden, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet, i en pressemelding.

Har lagt ned en stor innsats

Hærlendingen besøkte nylig bryggeriet i Fredrikstad sammen med Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

ANNONSE

– Eierne mottar plaketten for den store innsatsen som er lagt ned i bevaring og utvikling av Gamle Fredrikstad bryggeri. Det industrielle kulturminnet har en høy lokalhistorisk verdi. Det er prisverdig at eierne setter stedet i stand for å holde det åpent for allmennheten og i bruk, sa Bjørgen under tildelingen.

Bryggeriet har mottatt totalt 1.916.000 kroner fra Kulturminnefondet. Med disse tilskuddene har eierne fått satt i stand fasaden til sitt orginale utseende, slik bryggeriet var da det sto ferdig i 1878.

– Kulturminner er ikke-fornybare ressurser, og det er viktig for eierne, samfunnet og fremtiden at mest mulig blir satt i stand. Å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, gir kunnskap om historien og skaper aktivitet og arbeidsplasser. På denne måten bidrar Kulturminnefondet til å gi historien liv, sier Holsen i pressemeldingen.

(Kilde: Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

6 av 10 bekymret for boligbrann – likevel øver nesten ingen

Avlyser Høytorp Opp