Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Har gjennomgått tiltakene sine

Fredag gikk Marker kommune gjennom sine innførte tiltak, og på bakgrunn av endret smittepress gjøres det nå en del endringer.

  • Midlertidig besøksforbud ved Marker Bo- og servicesenter og tilknyttede omsorgsboliger videreføres til og med 30. august. 
  • Utleie av kommunale møtelokaler gjenopptas
  • Biblioteket åpnes igjen så snart det praktisk lar seg gjennomføre, også meråpent bibliotek
  • Lag og foreninger gis igjen mulighet til gjennomføre kamper, treninger, samlinger og arrangement.
  • Kommunale treningsarenaer åpnes for bruk  

Kommunen henstiller fortsatt sine ansatte og innbyggere om å begrense reiseaktivitet mest mulig.

Kilde: Marker kommune

Nå kommer uværet – unngå flyvende trampoliner

Fortsetter suksessen