Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Bekjempelse av uønskede snegler

Indre Østfold kommune får flere henvendelser knyttet til bekjempelse av uønskede snegler. Mange steder er det mye snegler i år, som følge av en mild vinter og fuktig vær den siste tiden.

Kommunen har ingen prosjekter på gang for å bekjempe disse, men det ligger informasjon knyttet til bekjemping av uønskede snegler på kommunens hjemmeside.

Les mer om bekjempelse av uønskede sneglearter (ekstern lenke)

Regionale og nasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter kan søke Miljødirektoratet om tilskudd mot fremmede arter. 

Les mer om tilskudd til tiltak mot fremmede organismer (ekstern lenke)

Saken er lånt fra Indre Østfold kommune

Fortsatt ingen pågripelser etter drapet i Askim

Fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak