BEHOV FOR FLERE FRIVILLIGE: – Vi er på god vei til å ha rekruttert frivillige i alle grender og kretser i Askim og Trøgstad. Nå håper vi å gjøre det samme i Mysen, sier Marianne Egeberg Mortensen (f.v.) og Hanne Therese Myhrer. (Foto: Glenn Thomas Nilsen)

Utvider tilbudet – har behov for frivillige

I forbindelse med kommunesammenslåingen har også Home Start-avdelingene i Askim og Trøgstad valgt å gå sammen og danne én avdeling. Nå heter de Home-Start Familiekontakten Indre Østfold.

Deres tilbud er nå også tilgjengelig for barnefamilier som bor i Mysen.

– For å kunne hjelpe og støtte familier trenger vi frivillige som ønsker å bli familiekontakter, uttaler koordinatorene Marianne Egeberg Mortensen og Hanne Therese Myhrer.

De sier videre at det viktigste en familiekontakt har med seg er sitt engasjement og ønske om å bidra inn i en familie. De håper at det melder seg mange frivillige til kurset som starter i slutten av august i Mysen.

Hvem kan komme på kurs og bli frivillig?

– Det kan være den blide bondekona på 30 år fra Hærland, den pensjonerte læreren fra Trømborg eller den snille bestefaren fra Slitu som ønsker å bistå i hverdagen til en barnefamilie. Har du et ønske om å bistå en familie, men ønsker å være sammen med litt eldre barn, er det også mulig da avdelingen også tilbyr HS+ som bistår familier med litt eldre barn. Dette er et pilotprosjekt som Trøgstad har deltatt i og som kan tilbys ved ledig kapasitet til familier i Askim og Mysen også, forteller damene.

ANNONSE

De får ofte spørsmål om hva en frivillig familiekontakt gjør. Svaret på det, er at det er veldig individuelt fra familie til familie hva de ønsker og trenger bistand til.

– Det er nok mange som tenker at de ikke har noe å bidra med, men det er litt janteloven over den tanken. Har du foreldreerfaring eller erfaring med arbeid med barn, vil du ha mye å tilby en familie som har utfordringer med å få hverdagen med småbarn til å gå opp. Du bruker din egen foreldreerfaring, omsorg og kompetansen som du får på refleksjonskurset du må gjennomføre før du kan settes inn i oppdrag. Ett oppdrag varer i cirka 6 måneder, noen ganger blir det lengre andre ganger trenger man kun hjelp her og nå til en annen mer permanent løsning er på plass, forklarer Marianne.

Koordinatorene legger også til at de har behov for frivillige i Askim, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl.

ANNONSE

ANNONSE

Hadde planer om å gå til Oslo – plukket opp av politiet

Rundt 4.000 personer stanset på vei inn i Norge