Selvkostfond – Et nødvendig verktøy for kommune og innbyggere

Leserinnlegg
3 minutter lesetid

Oppgradering og reparasjon av kommunens avløps- og rensesystemer har fått mye oppmerksomhet den siste tida. Enkelte innlegg og kommentarer fra lokalpolitikere i lokalavisa er egnet til å skape forvirring om hvordan organisering og finansiering ordnes.

Selvkostfond er et nødvendig verktøy som vi er pålagt ved lov å ha for områdene vann, avløp, renovasjon, plan, byggesak og oppmåling. Hvert område har sitt fond.

Når et vedtak fattes i kommunestyret om et større tiltak på avløpssida, så vil det påvirke gebyrnivået for innbyggerne. Det såkalte generasjonsprinsippet gjelder, og det betyr at ekstra kostnader skal påløpe så snart tiltaket er satt i gang. I praksis skal innbetalte midler til fondet fra innbyggerne brukes opp innen 5 år. De som liker å lese kommunale revisjonsrapporter, vil vite at dette punktet er en gjenganger. Selvkostfond skal ikke være til oppbevaring av innbyggernes penger.

For å finne rett nivå på gebyrer, kreves gode kalkyler. Fondet skal betjene kapitalkostnader som renter og avskrivninger, i tillegg til kostnader ved drift, og kostnader som påløper til planlegging, regnskapsførsel, administrasjon mm. Det er klare retningslinjer for hvordan disse kalkylene skal gjøres. Når det gjelder renteberegning, så brukes 5-års swaprente +0,5% påslag. Swaprente er en slags tilpasning mellom flytende og fast rente.

Målet er at selvkostfondet år om annet skal betjene de kostnader som påløper nettopp dette året. Alle vil forstå at det er umulig å treffe blink på alle beregninger og planer, og at det derfor bør være en sikkerhetsbuffer. Samtidig kan et eventuelt underskudd på fondets regnskap framføres mot neste års resultat. Etterkalkyler må av og til gjøres for å korrigere fondets inntekter.

ANNONSE

Som lokalpolitiker har jeg ikke tenkt å bruke tid på oppfølging av de lovpålagte sidene ved administrasjonens arbeid med økonomi ved investeringer på avløpssida. Vi har en tung faglig jobb foran oss som starter med et gjennomtenkt planverk. Deretter skal vedtak fattes om investeringer, penger skal lånes inn på billigste måte, og avtaler skal gjøres med entreprenører. Vi kommer til å se maskiner jobbe med dette hele neste tiår.

Indre Østfold kommune har havnet med ryggen mot veggen når det gjelder avløpssida. Men vi har også tatt kraftig tak, styrket fagmiljøet, fattet vedtak om å lage en Kommunedelplan for området, og skapt tillit hos Fylkesmannen. Senterpartiet ønsker seg en politisk dugnad hvor alle partier legger godsida til for å bidra med kunnskap og velvilje. Det gjelder også Høyre.

Øystein Østre
Indre Østfold Senterparti

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.