Foto: Privat

«La Vollene naturbarnehage bestå!»

Det er bestemt at avdelingen på Vollene gård i Spydeberg skal legges ned, uten å involvere foreldrene og de ansatte på Vollene. Barna som går der har fått beskjed om å møte opp på Blomsterenga barnehage fra 1. august 2020.

Hvis denne unike barnehagen i Spydeberg forsvinner mister barna et fantastisk tilbud som det ikke finnes maken til i området.

Av: Guro Dragsund (på vegne av foreldrene ved Vollene)

Det ble holdt et møte 9. mars, uten at de involverte foreldrene eller ansatte var informert om at Vollenes skjebne skulle tas opp. I etterkant av dette møtet ble det besluttet at avdelingen skulle stenges. Foreldrene ble først informert 29. mai i et skriv lagt ut på barnehagens intranet. Problemet er da at barnehagen har brutt barnehageloven ved å ta denne beslutningen uten at foreldrene og andre berørte parter har vært involvert i prosessen. Dette nekter vi foreldre å godta!

Vollene barnehage er en avdeling som holder til på Vollene gård i Spydeberg og som har fokus på gode opplevelser i naturen. Landbruks-kommunen Indre Østfold har besluttet å legge ned en naturbarnehage – noe vi som foreldrene finner svært trist og leit.  

ANNONSE

Jeg har gjennom to barn selv sett hvordan denne flotte barnehagen drives og hvordan barna blomstrer opp når de går der. Det er en liten barnehage med 18 barn og 3 ansatte, men med mye innhold. Vollene har egen skog og her får barnas fantasi fullt utløp. De får brukt kroppen sin og blir gode, trygge barn. Alt dette blir lagt til rette for av de beste barnehageansatte som kan tenkes.

Nå har det blitt bestemt at dette tilbudet skal fjernes i Spydeberg. Ledige barnehageplasser på Vollene har ikke blitt annonsert eller fremmet av kommunen, og vi står nå i en situasjon hvor det per dags dato er for få søkere til barnehagen. Resultatet er at barna blir tvangsflyttet til avdelingene som holder til på Blomsterenga barnehage, uten foreldrenes ønske, samtykke eller valg.

Vi foreldrene ved avdelingen nekter å godta beslutningen av nedleggelsen, og ønsker å bekjempe dette.

Guro Dragsundpå vegne av foreldrene ved Vollene

Illustrasjonsfoto

ANNONSE

Ladies Tour of Norway utsatt til 2021

Åpner opp igjen 10. juni