Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Mer vold i norske fengsler

Mer hjemmesoning med fotlenke gjør at andelen voldskriminelle i norske fengsler øker. Det kan være årsaken til økningen i antall voldstilfeller mellom innsatte.

Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) siste årsmelding viser en «urovekkende økning i antall tilfeller av vold og trusler mellom innsatte». Nesten 500 tilfeller ble rapportert i 2019, mot knappe 300 i 2018.

– Vold mot andre innsatte økte i 2019, men generelt er det stille i norske fengsler, sier assisterende KDI-direktør Jan-Erik Sandlie til ABC Nyheter.

Mange innsatte med kortere dommer soner nå hjemme med fotlenke. Flere av disse har tidligere sonet i fengsel, og da kan de ha hatt en stabiliserende effekt på andre innsatte.

– Ja, det er en antakelse som går igjen i rapportene fra de ulike regionene. Vi har ingen evaluering som konkluderer, men mange fengsler melder om akkurat det, sier Sandlie.

ANNONSE

En reduksjon til 90 prosent av kapasiteten i fengsler med høyt sikkerhetsnivå vurderes som et tiltak for å bedre situasjonen.

I fjor ble det funnet 28 farlige gjenstander i fengslene, sammenlignet med 14 året før. Eksempler på dette er spissede plastkniver og skrutrekkere.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Stortinget sørget for asfalt begge veier

Positiv sammenslåing – har behov for flere frivillige