Illustrasjonsfoto

Trenger eksamensvakter til videregående skoler

(Pressemelding) ‒ Mange av privatistene i Viken skal gjennomføre eksamen i ukene som kommer, og vi trenger flere eksamensvakter i perioden 20. april til 20. juni. Eksamensvaktene er viktige for å sikre en forsvarlig gjennomføring, sier fylkesråd for utdanning, Siv Henriette Henriksen.

Fordi mange av de faste eksamensvaktene Vikenskolene bruker tilhører risikogruppen for koronasmitte, har skolene behov for å knytte til seg flere som kan tenke seg å holde et øye med elevene, og å hjelpe til med gjennomføringen. Personene må, av hensyn til korona-situasjonen – være under 65 år.

‒ Vi ønsker oss personer med et årvåkent blikk og som har lyst til å bidra til at privatistene kommer i mål med sine eksamener, sier Jacobsen, og understreker at oppdraget som eksamensvakt er betalt.

Har du tid og arbeidslyst, kan du kontakte den skolen du ønsker å være vakt på. Det er behov for ekstra personell på de fleste videregående skolene i Viken.

ANNONSE

Fylkesråden uttaler også at Viken fylkeskommune vil se på mulighetene for å omdisponere egne ansatte som av ulike grunner har mulighet til å gjøre noe annet enn sitt daglige arbeid nå under korona-pandemien.

Her kan du lese mer om hvilke skoler som trenger vakter, hva det innebærer å være eksamensvakt og hvilke retningslinjer som gjelder i forbindelse med koronautbruddet (ekstern lenke)

ANNONSE

ANNONSE

Bilbrann i Skiptvet

Brann i kjeller