Kine Tovengen (f.v.), Vibeke Mackic Stordahl vil fylle byrommet førstkommene søndag. (FOTO: Privat)

Ønsker å hedre det lokale krisesenteret

Søndag 8. mars klokken 14.00 er det markering i byrommet i Askim. Årsaken er at man ønsker å hedre det lokale krisesenteret.

– Det vil ikke bli noe tog, men kun markering på torget med appeller, opplyser Vibeke Mackic Stordahl, en av dem som er med på å arrangere dette.

Denne dagen blir det apeller av Kine Tovengen (leder i Rødt Indre Østfold), Kari-Mette Fjell (leder for krisesenteret i Indre Østfold), Marika Lejon (Kvinnefronten) og Ronny Rohmann (leder i kvinneutvalget Norsk Bonde- og Småbrukarlag)

– Årets «hovedparole» har vi valgt å vie det lokale krisesenteret. Daglig leder av krisesenteret på Mysen vil også holde en liten appell. Samtidig har vi hatt et ønske om å sette fokus på kvinnenettverk, foreninger og lag for kvinner. Vi har derfor et ønske om å fylle byrommet med det vi kan vise frem lokale tilbud for kvinner. Flere lag og foreninger kommer til å stille med stand, fortsetter Mackic Stordahl.

Støtter krisesenteret

Årsaken til markeringen er at krisesenteret trues med kutt fra kommunen.

ANNONSE

– Vi ønsker å vise politikerne at lokalsamfunnet verner om krisesenteret. Vi har henvendt oss til lokale bedrifter som ønsker å bidra med en oppmerksomhet til krisesenteret. Responsen har vært enestående positiv! Det er helt tydelig at dette er noe som engasjerer. Krisesenteret er en trygg havn for de som har det aller tøffest. For noen står det faktisk om liv og død, sier Mackic Stordahl.

Den 8. mars blir det også startet opp en spleis.

– Alle som ønsker kan være med å vise sin støtte og gi et bidrag til krisesenteret. Vi håper på like god respons blant lokalbefolkningen som vi har sett hos de lokale bedriftene.

ANNONSE

ANNONSE

Innfører restriksjoner for besøk

Avlyser vårkonsert i Trøgstadhallen