Fra venstre, seksjonsleder for økonomi og finans Ståle Ruud, Nina Teig, Trine Skaarer Johansen, Bente Gravingen Fredheim, Mette Ludviksen, Anette Langsæther og rådmann Georg Smedhus. FOTO: Indre Østfold kommune
20. februar 2020

Foreløpig driftsresultatet er nå klart

Foreløpig driftsresultatet for de 5 gamle kommunene som fra nyttår inngår i Indre Østfold kommune er nå klart.

Tallene viser at kommunene samlet sett har gått i underskudd. Mye av underskuddet skyldes engangskostnader som følge av kommunesammenslåingen. 

Les mer på Indre Østfold kommune sine nettsider (ekstern lenke)