Krafttak for kriminelle gjengangere i tidligere Østfold

Indre24
3 minutter lesetid

PRESSEMELDING: Kriminalomsorgens og Arbeids- og velferdsdirektoratets nye prosjekt for å tilbakeføre kriminelle gjengangere til samfunnet ble fredag 17. januar presentert for fem kommuner i det tidligere Østfold og en rekke frivillige organisasjoner og offentlige instanser.

Det skjedde på Quality Hotel Sarpsborg Grålum.

Prosjektet er nyskapende ved at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker å engasjere private fond og kapitaleiere til å finansiere driften av prosjektet, gjennom det som kalles sosiale investeringer. En sosial investering kan lønne seg ved at staten gir garanti for tilbakebetaling hvis prosjektet lykkes. Hvis prosjektet mislykkes i form av dårlige resultater, kan investerte midler gå tapt. Det arbeides nå med å finne frem til konkrete prosjekter som kan la seg gjennomføre.

– Mange soner en straff og kommer aldri tilbake til rettsvesen og kriminalomsorg. Men etter at domfelte har fått sin andre dom, øker risikoen kraftig for at de skal bli gjengangere, sier KDIs prosjektleder Per Andersen.

Det store flertallet av kriminelle gjengangere har levekårsproblemer på ett eller flere områder.

Når lovbrytere blir gjengangere, utløser det store kostnader på offentlige budsjetter, samtidig som det påfører både den domfelte, hans nærmeste og ofrene lidelse. Ved å involvere frivillige organisasjoner og private interesser, legges det til rette for både nye arbeidsformer og nye finansieringsformer i tilbakeføringen av de innsatte til samfunnet. Slike løsninger er i bruk i Sverige og Danmark, og med gode resultater.

– Både samfunnet og den domfelte har mye å tjene på at arbeidet med å tilbakeføre lovbrytere til samfunnet styrkes, sier Andersen.

ANNONSE

Til stede på møtet på Grålum var representanter for kommunene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Indre Østfold og Halden. Også politiet, kriminalomsorgen i Østfold-området, Arbeids- og velferdsdirektoratet og organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Blå Kors var representert, sammen med Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus og Ferd sosiale entreprenører.

Østfold-kommunene og organisasjoner og private aktører inviteres nå til å gå med i prosjektet, som har en kostnadsramme på 16 millioner kroner og der det meste dekkes av staten. I utgangspunktet ser KDI for seg at det kan bli aktuelt å involvere omkring 50 domfelte fra Østfold i prosjektet.

Kommunene velger selv hvem som skal levere de aktuelle tjenestene til de domfelte når de løslates, men tjenesteleverandørene bør ha erfaring fra arbeid med tilsvarende klientgrupper fra tidligere.

Resultatene fra prosjektet skal evalueres av Oxford Research. Ønskede resultater er for eksempel at den løslatte domfelte avstår fra ny kriminalitet, slutter å ruse seg, kommer seg i arbeid, gjennomfører skolegang og har tilhold i fast bolig.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.