Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås og ordfører Saxe Frøshaug. Foto: Hans Petter Ringstad

Avduket kulturminneskilt

TRØGSTAD: Søndag formiddag ble dette kulturminneskiltet avduket utenfor Båstad kirke.

Hver gang det settes opp et slikt skilt er det en begivenhet på det aktuelle stedet. Søndag ble dette markert i forbindelse med gudstjenesten i kirken.

Etter avdukingen fortsatte det i kirken med tre dåpsbarn. Temaet for gudstjenesten denne dagen var «Glimt av Guds himmel på jord»

Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås, organist Natalia Bourlatchenko, klokker Niklas Ekre, forsangere og mange flere medvirket ved denne gudstjenesten.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Var savnet fra bopel i Askim

Hjertefred for femte gang