Kathrine Hestø Hansen. (Pressefoto)

Folkehelse – valgets viktigste sak!

Forskning viser at i Norge kan vi takke velferdsstaten for et rettferdig samfunn, gode levekår og helse. Et samfunn hvor alle er likeverdige med like muligheter til tjenester, utdanning og tilbud.

Indre Østfold er et godt sted å bo for mange, men ikke alle. Økende ulikheter og utenforskap vil på sikt koste kommunen store summer. Forebygging blir ofte ikke prioritert fordi det er vanskelig å måle, men den som tror at gevinstrealisering kun dreier seg om kroner og ører tar grundig feil.

Folkehelse er ikke bare kosthold og trening, folkehelse handler om sosial bærekraft. Folkehelse handler om helse i alt kommunen gjør. Folkehelse handler om gode mål for samfunnsutvikling forankret i planverket og målrettede tiltak som er en del av hverdagen til alle ansatte i kommunen.

ANNONSE

Indre Østfold Arbeiderparti har folkehelse som første prioritet nettopp fordi vi ønsker at alle skal leve gode liv – et lokalsamfunn hvor alle er inkludert i et sterkere fellesskap. Dette handler om alle oss og ikke kun om de få. Satsing på folkehelse må derfor være grunnsteinen i byggingen av Indre Østfold kommune, folkehelsearbeidet skal prioriteres høyt og skal kjennetegne vår nye kommune. Gir du en stemme til Arbeiderpartiet kan du gjøre en forskjell. Si ja til økt satsning på folkehelse i Indre Østfold!

Kathrine Hestø Hansen, ordførerkandidat Indre Østfold Arbeiderparti

Else Berit Baccouche, nestleder Indre Østfold Arbeiderparti avd. Askim

ANNONSE

ANNONSE

Indre Østfold må spille på lag med frivilligheten

Valgutstyr

Resultatet fra skolevalgene er klart