Kapteingården Strønes får støtte fra Kulturminnefondet

Pressemelding
3 minutter lesetid

Huset på Kapteingården Strønes Nordre har beliggenhet midt i Strønes naturreservat i Trøgstad. Kulturminnet ble oppført på 1850-tallet i sen-empire stil og består av forseggjorte detaljer både utvending og innvending. 

Huset står på en kistemur bygget i gråstein som har omfattende skader. Nå skal muren settes i stand, og styret i Kulturminnefondet har vedtatt å støtte prosjektet med 600 000 kroner.  

Målet til de unge eierne er å bevare kulturminnet, bo i det og samtidig skape merverdi for andre.  

Vil skape et sted for alle
– Tanken fra starten av var å skape merverdi for andre og være til inspirasjon for flere som vurdere å begi seg ut på et så stort prosjekt, skriver eierne til Kulturminnefondet. 

Eierne opplyser videre de har vurdert flere alternativer for å få til dette. Men det første de fant ut da de startet å utrede grunnmuren, var at det kun er en håndfull håndverkere som sitter på kunnskapen som trengs for å ta på seg jobben. 

– Derfor er en viktig del av prosjektet med grunnmuren, og hele prosessen med oppussing av huset, å bidra til kunnskapshevning i form av kurs, skriver de videre til Kulturminnefondet.  

(Saken fortsetter under)

Foto: Privat

Kursene er planlagt arrangert i samarbeid med det lokale bygdemuseet og fortidsminneforeningen Indre Østfold.  

Eierne ønsker også å anlegge mulighet for ferie-utleie på eiendommen og dermed dele stedet med flere. 

ANNONSE

Midt i et rikt skogsområde
På hver side av huset ligger Strønes naturreservat med sitt rike skogområde med et intakt ravinelandskap. 

Naturreservatet omfatter fylkets største sammenhengende parti med alm-lindskog og gråor-askeskog, og området har særlig betydning for biologisk mangfold. 

(Saken fortsetter under)

Foto: Privat

Positivt tiltak
Bygningen har flere sjeldenheter ved seg og det er viktig å få satt i stand den bærende muren for å kunne ta vare på resten av bygningen. 

Kulturminnefondet synes det er positivt at det planlegges tiltak for å bevare kulturarven og at eierne har fokus på å ta vare på mest mulig originale bygningsdeler. 

– Den videre aktiviteten for eiendommen er også positiv, og vi har gleden av å bidra med inntil 600 000 kroner til prosjektet, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.  

Dette skal 600 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til:

Tilskuddet gis til oppjekking av bygningen, demontering og remuring av dagens mur med god bruk av stein og mørtel. Det gis også tilskudd til drenering og fylling med drenerende masser. 

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.