Tommy Wilson og Steffen Ramvik Ekren

De voksne må ta ansvar 2.0

Vi skrev et leserinnlegg når Elevundersøkelsen 2023 kom i januar måned, med utgangspunkt i at den norske skolen skal være bærebjelken i velferdssamfunnet vårt!

Av: Steffen Ramvik Ekren (medlem Indre Østfold Høyre) og Tommy Wilson (5. vara til kommunestyret)

Bærebjelken hvor et trygt og godt læringsmiljø er avgjørende viktig for at man skal få til god læring – for å sikre et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Nå kan vi lese at ungdomsmiljøet i Indre Østfold hardner skikkelig til og at utviklingen for mobbetallene igjen er dystre …

Slik kan vi fortsatt ikke ha det – og Indre Østfold Kommune må selv ha mer tro på at tiltakene man iverksetter har den effekten man ønsker – istedenfor å håpe at tiltakene vil ha en positiv effekt!

Vi har meget gode ressurspersoner i SLT-koordinatoren i IØK og de øvrige ungdomskontaktene, og disse personene som jobber tett og til daglig med våre barn og unge, får rapporter som tilsier at tallene kan gå feil vei til tross for tiltak som er satt inn – måtte de rapportene være feilaktige!

Vi vet at nevnte ressurspersoner jobber langsiktig og forebyggende med jevn innsats, og da er det viktig at disse ikke på ny blir salderinger i de kommende budsjettprosesser. Vi vet blant annet at man nå ser på tettere samarbeid mellom ungdomsteamet, forebyggende politi og barnevern – da vil man kunne jobbe enda mer med grupperinger og ut i fra tematikk.

Det ungdommen selv melder tilbake er faktisk at de ønsker klare konsekvenser og tydelighet i reaksjonene fra voksenverden – en voksenverden som da er mer enn de foresatte; dette berører oss alle – lærere, andre ansatte, naboer med flere!

Og dette er vel egentlig ønsker de voksne «lett» kan imøtekomme de på?

Flere av ungdommene som SLT og ungdomsteamet snakker med, henviser også til sentrumsnære møteplasser – nettopp det blant annet Styreleder for Natteravnene i Askim, Geir Vidar Bratli har uttalt.

Prosjekter relatert til slike møteplasser jobbes det med, men det er muligens et behov for å få en oppdatert status på disse prosjektene.

ANNONSE

Vi er tidligere kritisert av andre partier ut i fra at vi kun tenkte valgkamp når vi har tatt opp dette og andre temaer innenfor Helse og Oppvekst – noen mener jo at de har enerett på meninger – vårt engasjement den gang og nå er ekte og basert på alt annet enn vikarierende motiver ….

Mobbing er et samfunnsproblem og koster skattebetalere mange millioner årlig og forebygging kan ikke bare hjelpe den enkelte som opplever mobbing – det vil også ha effekt på vår skjøre kommuneøkonomi over tid!

Foreldrenettverk mot mobbing har gitt gode innspill og tanker rundt tiltak som kan iverksettes, og Indre Østfold Høyre deler blant annet Barnekonvensjonen`s grunnleggende rettigheter om at elevene våre skal bli sett, hørt og bli tatt på alvor.

Mobbing handler mye om å lytte/høre etter/gjøre noe – tidlig innsats, og handler om holdninger, prioriteringer, handling og tydelige konsekvenser – ansvarliggjøring, ikke bagatellisering.

Mobbing og utrygge skolemiljøer er barnas problemer – og de voksne sitt ansvar.

Indre Østfold Høyre er i opposisjon, men vil fighte videre basert på vårt program som vi gikk til valg på;

  • «etablere et godt og trygt miljø for elever og lærere for å forebygge mobbing og utenforskap. Indre Østfold Høyre har nulltoleranse mot mobbing».
  • Avklare om Indre Østfold kommune har behov for et mobbeombud for å sikre at det jobbes systematisk med målet om å bekjempe mobbing

Alt dette høres fint ut og er velmenende, men dette må operasjonaliseres i konkrete handlinger – hvis ikke forblir det fine fagre ord!

Kanskje er det på tide med en tverrpolitisk kraftsamling også på dette området ….

(Leserinnlegg) 

ANNONSE

ANNONSE

Spydeberg IL og Hobøl IL lanserer seniorlag for kvinner

– Bli med Don Quijote på eventyr i Marker rådhus