Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Håper elever og foresatte vil sette pris på dette nye tilbudet

Indre Østfold kulturskole er nå i gang med et pilotprosjekt innen et nytt kulturskoletilbud i SFO. Pilotene nærmer seg nå innspurten.

– Vi har satt i gang ulike piloter innen dans, musikk og visuell kunst for 2. trinn på skolene Rom, Askimbyen, Mysen, Korsgård og Hovin. Hovedoppstart for dette nye tilbudet blir fra høsten, kulturskolerektor Øyvind Lunde i en pressemelding.

Kommunestyret i Indre Østfold har bevilget midler til dette, noe som vil bidra til å gi mange flere barn i kommunen anledning til å delta i og prøve ut ulike kulturtilbud.

Denne våren har derfor Indre Østfold kulturskole i tett samarbeid med SFO satt i gang flere piloter med kulturskoletilbud på SFO. Det er grupper av barn på 2. trinn på enkelte skoler som får delta i piloten, og vi har tilbud innen dans, musikk og visuell kunst.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Øyvind Lunde. Arkivfoto: Adrian Sellstrøm

– Piloten er en god mulighet for oss til å teste ut ulike tilbud slik at vi kan ta med oss nyttige erfaringer og læring til neste skoleår, hvor vi planlegger hovedoppstart av det nye tilbudet. Alle SFO-elevene på 2. trinn får da være med på kulturskoletilbudet fra de skolene det gjelder. Vi legger opp til en kulturkarusell der barna får mulighet til å utfolde seg i ulike kulturuttrykk gjennom flere moduler i løpet av skoleåret. Det er viktig for oss at vi gir barna sjansen til å prøve ut kulturtilbud de kanskje ellers ikke ville fått mulighet til å utforske, fortsetter Lunde.

Det nye tilbudet er forankret i den nye rammeplanen for SFO og rammeplan for kulturskolen. Og bygger på verdier som blant annet mestring, glede, lek, samhandling, tillitt og kreativitet.

– Vi håper elever og foresatte vil sette pris på dette nye tilbudet, og at det blir en god opplevelse for alle som deltar, avslutter Øyvind Lunde.

ANNONSE

ANNONSE

Elevene satte økologiske poteter ved skolen

Arbeid på jernbanen i sommer