Her er programmet for 17. mai i Indre Østfold

Indre24
10 minutter lesetid

Nå er det snart på tide å heise flaggene og ta på seg finstasen. Her er det som skjer i Askim, Spydeberg, Trøgstad og tidligere Hobøl og Eidsberg.

Vi tar forbehold om feil/endringer i programmet. For oppdatert versjon, sjekk kommunens nettside (ekstern lenke)

Program for Spydeberg

Kl. 08.00: Flaggheising ved Spydeberg speidergruppe

Kl. 08.00: Frokost og flaggheising på Spydeberg prestegård (påmelding)

Kl. 10.00: Gudstjeneste i storsalen på Fjellheim

Kl. 10.45: Oppstilling barnetog på parkeringsplassen ved Spydeberg frivilligsentral og NAV (nærmest jernbanen)

Kl. 11.00: Barnetoget starter. Toget går følgende rute: Stasjonsgata – Wilses vei – Grinitun – ut Grinistubben – Wilses vei – Arnoldts vei – Griniveien – Stasjonsgata

Kl. 12.00: Barnetoget stanser på parkeringen ved Spydeberg frivilligsentral og NAV (nærmest jernbanen)

Kl. 12.00: Tale ved bautaen ved Geir Frydenlund
Vi synger «Ja, vi elsker» og «Spydebergsangen»

Kl. 12.20: Utdeling av boller og brus ved Friplassen og eget program fra scenen starter. Det vil også være leker for barna

Kl. 13.30: Fotballkamp på kunstgresset mellom jenter Spydeberg skole og jenter Hovin skole (2×15 minutter)

Kl. 14.15: Fotballkamp på kunstgresset mellom gutter Spydeberg skole og gutter Hovin skole (2×15 minutter)

Kl. 15.00: Oppstilling av Borgertoget på parkeringsplassen ved Spydeberg frivilligsentral og NAV (nærmest jernbanen)

Kl. 15.15: Borgertoget starter. Toget går følgende rute:
Stasjonsgata – Wilses vei – Grinitun – ut Grinistubben – Wilses vei – Arnoldts vei – Griniveien – Stasjonsgata – Snarveien

Kl. 16.00: Borgertoget ankommer området ved Friplassen
Tale for dagen tale, felles sang, sang ved Korisma og utdeling av pris for beste innslag i borgertoget

Det vil bli et eget program for Grinitun.


Program for Trøgstad

Skjønhaug

Kl. 07.00: Saluttering fra Trøgstad fort

Kl. 07.05: Trøgstad Janitsjar spiller rundt omkring i Skjønhaug

Kl. 09.30: Barnetoget starter fra nye Skjønhaug skole. Oppstilling skoleplass ungdomsskolen. Toget går følgende nye rute: Idrettsveien – Hølandsveien – Kirkeveien til Trøgstad kirke

Kl. 10.00: Gudstjeneste for store og små i Trøgstad kirke

Umiddelbart etter gudstjenesten samling ved, og bekransning av, bautaen.
Trøgstad Janitsjar spiller nasjonalsangen.

Kl. 10.45: Barnetog fra Trøgstad kirke om Trøgstadheimen

Ved Trøgstadheimen: Hilsen til barnetoget ved Trond A. Enger. Alle synger

Trøgstad Janitsjar spiller: «Gud signe vårt dyre fedreland», «Tenk at nå er dagen her», «Ja vi elsker»

Fra Trøgstadheimen går toget ut på Kirkeveien, inn Hølandsveien opp Idrettsveien og inn til nye Skjønhaug skole

Kiosksalg og diverse leker i Trøgstadhallen, i regi av FAU

Båstad

Kl. 10.45: Barnetog fra Båstad skole til Båstad kirke

Kl. 11.00: Gudstjeneste for store og små i Båstad kirke

Umiddelbart etter gudstjenesten blir det samling og bekransning av bautaen

Musikk ved Båstad hornmusikkorps/Skjønhaug skolekorps

Barnetog fra Båstad kirke, om Bunnpris, til Båstad skole

Samling på Båstad skole. Båstad hornmusikkorps/Skjønhaug skolekorps spiller, leker, loddsalg med mer i regi av FAU

Havnås

Kl. 09.30: Barnetog fra nye Skjønhaug skole til Trøgstad kirke

Kl. 10.00: Gudstjeneste i Trøgstad kirke med påfølgende bekransning av bautaen

Kl. 11.00: Samling på Havnås skole, kiosksalg og lek på skoleplassen

Kl. 11.30: Velkommen/tale for dagen, korpset spiller og deler ut medaljer

Kl. 11.45: Barnetog gjennom Havnås via Langmo

Kl. 13.45: Konkurranser mellom elever og foreldre i regi av FAU

Kl. 14.30: Avslutning på Havnås

Alle er velkomne til skolenes arrangementer

Trøgstadheimen bo- og servicesenter

Kl. 15.00: Samling ved Paviljongen

Velkomsthilsen ved 17. mai-komiteen

«Norge i rødt, hvitt og blått» – unisont med Trøgstad Janitsjar

«Gud signe vårt dyre fedreland» – unisont med Trøgstad Janitsjar

Tale for dagen ved Kaia Gjerdbakken og Anniken Juhl Østeby, 10. trinn Trøgstad ungdomsskole.

«Ja, vi elsker» – synges unisont med Trøgstad Janitsjar

Musikalsk opptreden ved Trøgstad kulturskole

Takk for fremmøtet ved 17. mai-komiteen

Borgertoget. Toget går følgende rute: Paviljongen – Kirkeveien – Hølandsveien – Skjønhaug torg – Kirkeveien – Paviljongen

ANNONSE


Program for tidligere Hobøl

Kl. 08.00: Flaggheising på Tomter skole

Kl. 08.05: Speidertog og Hobøl skolekorps går fra Tomter skole

Avsluttes med gratis frokost på skolen for alle som vil og kan

Kl. 09.25: Fellessamling i kantina for beboere på Hobøl bo- og behandlingssenter 

Sang og musikk ved Christer Berntzen

Minnetale for de falne ved Asbjørn Hjorthaug

17. mai-tale ved elever fra 7. klasse på Tomter skole

Kl. 09.30: Korpset og drillen besøker Skjelfoss psykiatriske senter

Kl. 10.00: Gudstjeneste i kantina på Knapstad skole. Hobøl barnegospel deltar

Kl. 11.00: Oppmøte/togoppstilling i Svaleveien

Kl. 11.15Barnetoget starter. Toget går følgende rute: Svaleveien – Knapstadtunet (HBBS) – gangvei bort til Ekornveien – Bjørneveien – Tomterveien – Toget stopper på Knapstad ungdomsskole

Kl. 11.30: 4. klasse synger utenfor Hobøl bo- og behandlingssenter 

Kl. 12.15: Hovedsamling på skoleplassen. Sammen synger vi «Ja, vi elsker» (tekst på baksiden av programmet)

Alle på 4. trinn fra skolene i Hobøl synger «Norge i rødt, hvitt og blått». Tale for dagen ved hovedtaler Kathrine Hestø Hansen og tale ved elever fra 7. klasse på Tomter skole. Premiering av hurrarop konkurranse

Kl. 12.45: Leker for barna på plassen foran og bak barneskolen

Kl. 13.15: Hundeshow med Marianne Meti

Kl. 13.45: Turnoppvisning av turngruppa i Hobøl IL

Kl. 14.15: Trialoppvisning

Program for tidligere Eidsberg

Kl. 08.00: Høytorp fort, vestre høyde

Flaggheising ved Fortets venner

Trompetfanfare ved Sarah Yvonne Karlsen

Appell ved Veteranklubben på fortet ved Frode Løberg

Kl. 09.30: Oppstilling på Kulturtorget

Velkommen ved konferansierene Erik Unaas og Catarina Bråthen                                                          

Allsang

«Det går et festtog gjennom landet» – Elever fra Mysen skole synger

Bekransning av David Blids statue – Mysen IF ved Tone Åsrud Reime         

Allsang

«Gud signe vårt dyre fedreland» – Elever fra Mysen skole synger                                  

Diktlesing: «Vi ere en nasjon vi med», av Henrik Wergeland

1. Hærland skole: Lea Sofie Kvikstad

2. Trømborg skole: Ludvik Strøbka Løken

3. Kirkefjerdingen skole: Wendy Halvorsen

4. Tenor skole: Helena Larsen Solberg og Filmon Mengisteabitanya                

5. Mysen skole: Leah Emilie Holstad Heer         

Ord for dagen ved prest Magnus Grøvle Vesteraas

Allsang

«Ja vi elsker» – De to første og to siste versene

Sangere fra Indre Østfold Gospel Company og andre kor fra Eidsberg deltar

Musikere fra Eidsberg Brassband medvirker også, i tillegg til de lokale korpsene

Kl. 10.00: Barnetoget starter

Rekkefølge: Mysen og Tenor skolekorps, Mysen skole, Kirkefjerdingen skole, Trømborg skolekorps, Trømborg skole, Ungdomsskolen, Hærland skolekorps, Hærland skole, Tenor skole

Barnetoget går følgende rute: Kulturtorget – Storgata – Anton H. Mysensgate – Torggata – Jernbanegata – Storgata – David Blids gate – Kapellveien – Bakkegata – Mysenhallen

Kl. 12.00: Saluttering fra Høytorp fort

Kl. 12.30 Felles gudstjeneste for alle i Eidsberg kirke

Kl. 12.30: Bekransning av falnes grav ved Øivind Reymert – Eidsberg kirke

Kl. 14.00: Edwin Ruuds omsorgssenter

Tenor og Mysen skolekorps spiller 

Andakt

Prest: Ann Kristin Hansen
Musikant: Leif Ingvald Skaug

Kl. 15.00: Folkenborg museum – bekransning av Håkon Håkonsens bauta v/Dag Mysen

Museet holder åpent fra kl. 14.00. Eidsberg bygdekor deltar

Kl. 15.45: Oppstilling til borgertoget på Kulturtorget

Kl. 16.00: Tale for dagen v/ Kristin Ianssen

Kl. 16.15: Borgertoget starter. Toget går følgende rute:

Kulturtorget – Storgata – Anton H. Mysensgate – Torggata – Jernbanegata – Storgata – David Blids gate – Kapellveien – Håndverkergata – Kulturtorget

Kl. 17.00: Russetoget starter fra Mysen VGS og slutter på Mysen kulturtorg. Toget går følgende rute: Arne Gimmingsrudsvei – Smedgata – Folkenborgveien – Jernbanegata – Storgata – Kulturtorget

Program for skolene i tidligere i Eidsberg kan du se på denne siden (ekstern lenke)

Andre aktiviteter i tidligere Eidsberg

Åpen kulturkafé på Kulturtorget: Kaféen åpner før barnetoget, og holder åpent utover dagen

Kl. 12.00–16.00: Ungdommens kulturhus holder åpent

Kl. 19.00: Arrangement i regi av Heia misjonsmenighet på Heia misjonshus

Festtale ved Dag Mysen. Sang ved Ranveig og Thore Bakke

Servering av pølser og bløtkake

Merk at tider i programmet er omtrentlige tider. Det tas forbehold om endringer i programmet. Følg med på annonsering og på Indre Østfold kommunes nett- og Facebooksider. I forbindelse med 17. mai-togene vil veiene stenges for trafikk.

Program for Askim

Kl. 07.30: Askim Janitsjar spiller på Løkentunet

Kl. 07.30: Askim hornmusikk, Frelsesarmeen spiller på parkeringsplassen mellom Helsehuset og Kirkegata omsorgsboliger

Kl. 07.30: Bekransning ved minnetavlen over falne ved Askimtorget

Kl. 08.00: Flaggheising på rådhusplassen. Askim Janitsjar spiller

Kl. 08.00: Bekransning av monumentet ved Fossum bru. Askim veterankorps spiller

Program

Bekransning av monumentet ved Fossum bru v/ Kapt. Lt. Pål Andreassen og Øystein Østre fra IØK.

Musikk «Jeg vil verge mitt land»

Tale ved Øystein Østre

Musikk «Ja, vi elsker»

Musikk «Smaalenenes marsj» v/ Veterankorpset

Askim speidergruppe heiser flagg

Kl. 09.45: Askim Veterankorps spiller på parkeringsplassen ved Klokkergården

Kl. 09.45: Barnetoget samles på Askim ungdomsskole

Kl. 10.00: Avmarsj til kirken

Ruten blir: Askim ungdomsskole – Løkenveien –  Askimveien – Rådhusgata – Dr. Randersgate – Kirkegata – Eventyrveien –Sykehusgata – Kirkegata – Askim kirke

Ved ankomst kirken bekranser 17. mai-komiteen bautaen over falne sjøfolk

Kl. 11.00: Friluftssamling på kirkeplassen. Gunnar Aandstad leder samlingen

Program

Allsang: «Gud signe vårt dyre fedreland», Askim hornmusikk, Frelsesarmeen spiller

Tale ved sogneprest Magne Torbjørnsen

Allsang: «Askimsangen», Askim hornmusikk, Frelsesarmeen spiller

Elever fra Moen skole synger

Bekransning av monumentet ved ordfører Saxe Frøshaug og elever fra Askim ungdomsskole

Allsang: «Ja, vi elsker», Askim Janitsjar spiller

Kl. 12.00: Askim Janitsjar spiller i byrommet

Kl. 15.15: Borgertoget og russetoget samles på Askim ungdomsskole

Kl. 15.30: Askim Veterankorps spiller utenfor Rådhuset/Høvleriet

Kl. 16.15: Askim Folkepark. Korpsene spiller før programmet:

Program

«Ja, vi elsker» (tre vers) Askim Janitsjar spiller

Velkommen ved leder av 17. mai-komiteen, Samir Tawfiq

Russen – tale ved russepresidentene, Emmy Bråthen og Herman Smestad-Samuelsen

Allsang: «Askimsangen», Askim hornmusikk, Frelsesarmeen spiller

Tale for dagen ved Tor-Aksel Busch

Underholdning fra Ny i Askim

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.