Siv Mossleth og Ole André Myhrvold. (Pressefoto)

Helt unødvendig med midlertidig stopp i ulvejakta

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås er midlertidig stoppet av Oslo tingrett inntil videre. Fellingsperioden er 1. januar til 15. februar.  

Det er forståelig at Oslo tingrett trenger noe tid til å sette seg inn i saken før det kan tas en forsvarlig vurdering av fellingsvedtaket som åpnet for felling av ulv. Men siden ulvebestanden er langt over bestandsmålet, er det ikke nødvendig å stoppe fellingsarbeidet og vise til føre-var-prinsippet. Klagene på rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling innenfor ulvesona er behandlet av Klima- og miljødepartementet, og nemdenes vedtak om felling av ulvene i revirene Hornmoen, Borgangen og Rømskog ble opprettholdt. I tillegg ble det åpnet for å felling av de gjenværende ulver i Slettåsreviret.  Det er ingen grunn til å tro at Oslo tingrett skal komme til noen annen konklusjon. Hvis rettsapparatet skulle konkludere på en annen måte, ville det være svært oppsiktsvekkende.

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at det skal føres en mer restriktiv rovviltpolitikk og at det skal legges avgjørende vekt på rovviltnemdenes vedtak. Når antallet rovvilt ligger over fastsatte bestandsmål er det rovviltnemdene som har ansvaret for å fatte avgjørelser. Ulvebestanden i Norge er større enn den skal være, og det betyr at ulv kan felles, også innenfor ulvesonene. Det betyr også at det er rovviltnemdene som skal ha det avgjørende myndighet, ikke bare komme med anbefalinger.

At vi nå får ekstrarunder i rettsapparatet må være en stor skuffelse for rovviltnemdene, for dem som skal stå for den viktige lisensfellingen og for folk som lever med høyt rovvilttrykk.  

ANNONSE

Siv Mossleth og Ole André Myhrvold
Stortingsrepresentanter for Senterpartiet
Energi- og Miljøkomiteen

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

17-åring vedgår å ha brukt kniv mot stefar

Dette søkte nordmenn etter i 2021