Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Liten nedgang i togpassasjerenes tilfredshet

Jernbanedirektoratets kundeundersøkelse viser at togpassasjerene jevnt over er godt fornøyd med tilbudet, til tross for en liten nedgang i tilfredsheten.

I oktober og november svarte 6059 togpassasjerer i hele Norge på spørsmål om hvor fornøyde de var med togreisen totalt sett. I undersøkelsen fikk togselskapene totalt en skåre på 74 av 100 poeng. Det er to poeng mindre enn da tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i august-september.

– Resultatet viser at mange er veldig fornøyd med togtilbudet, alt over 70 poeng på kundetilfredshetsindeksen er et godt resultat, sier avdelingsdirektør Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet.

Mange driftsavvik i høst

Tidligere undersøkelser om hva som er den aller viktigste driveren for valg av transportmiddel, er punktlighet. Hvis ikke toget kommer og går til avtalt tid, har det stor påvirkning på hvor fornøyd passasjerene er.

– Denne høsten har vært utfordrende for jernbanen, med mange driftsavvik særlig rundt Oslo. Dette er sannsynligvis årsaken til den lille nedgangen i den totale kundetilfredsheten, forteller Norli.

ANNONSE

Pandemien gir økt tilfredshet

Pandemien har vært en spesiell situasjon, og mange av de reisende har satt pris på at det har vært bedre plass i togene i en lang periode. Da den forrige kundetilfredshetsundersøkelsen ble gjennomført, var det ingen reiserestriksjoner og flere valgte derfor å reise med toget igjen.

– Det er selvfølgelig veldig positivt at flere velger toget igjen, men vi ser også fra andre kundeundersøkelser at kundetilfredsheten går ned når antallet passasjerer går opp, reisende har kanskje behov for en litt større komfortsone etter pandemien, sier Norli.

Fakta:

  • Jernbanedirektoratet gjennomfører en kundeundersøkelse blant togpassasjerer hvert kvartal.
  • Undersøkelsen omfatter passasjerer hos Vy, Go Ahead og SJ Norge.
  • Undersøkelsen gjennomføres om bord i togene, hvor passasjerene blir spurt om å fylle ut et skjema.

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Har påvist omikron-smitte i Indre Østfold

En person måtte frigjøres etter klemulykke – fløyet til Ullevål