Lars Hjalmar Gjerstad Aase, Flynn Anthony Gullhaug Holton og Audun Solberg i Skiptvet IL er tildelt kr. 309.000,- fra Øyvind Key Kristiansen og Sparebankstiftelsen Askim. Foto: Skiptvet IL

Støtter 10-åringene sitt prosjekt med 309.000 kroner

Lars Hjalmar Gjerstad Aase og Flynn Anthony Gullhaug Holton ønsker at skateparken i Skiptvet skal oppgraderes. Med hjelp av Skiptvet Idrettslag og Sparebankstiftelsen Askim går drømmen til 5. klassingene i oppfyllelse.

Guttenes rehabiliteringsprosjekt er tildelt 309.000 kroner. 10-åringene og flere av deres kamerater er ivrige brukere av skateparken. Med sparkesykler (scooter) øves det flere ganger per uke og ambisjonene er å bli stadig bedre og lande nye triks. For å nå sine mål har Lars Hjalmar og Flynn sett et behov for å oppgradere anlegget.

– Rampene som står der er slitt og har mange løse skruer og plater. Plattformene på rampene er heller ikke store nok til å hoppe opp på eller snu på når vi gjør triks. Vi faller nesten ut av rampene fordi plattformene er for trange. Vi vil reparere de gamle og sette inn tre nye ramper, forklarer kompisene.

Etter at 10-åringene i september hadde ulike møter med kommunens ordfører, rådmann og kultursjef, og idrettslaget tidligere i høst, begynte ting å skje. Nå foreligger det både en kortsiktig og langsiktig plan for anleggsutvikling.

(Saken fortsetter under)

Dette er Lars Hjalmar og Flynn sin skisse for oppgradering av skateparken. Det skal bygges en «roll in» som er en startrampe for å få fart over et «Box jump», Til slutt skal det monteres en ny og høyere «Quarter pipe» med stor plattform.

Idrettslaget søkte om penger

I første omgang handler det om en oppgradering av den eksisterende skateparken. Basert på guttenes tegninger er det hentet inn pristilbud på tre nye ramper. Skiptvet IL har på vegne av de to søkt Sparebankstiftelsen Askim (Askim & Spydeberg Sparebank) om 309.000 kroner til tiltaket.

– Stiftelsens formål er å støtte varige prosjekter i Askim og Skiptvet. Det er viktig at gavene vi gir skal inspirere foreninger og lag til å ta initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Styret mener dette prosjektet treffer godt i forhold til vår gavepolitikk. Derfor valgte vi å tildele hele søknadsbeløpet for å oppgradere skatebanen i Skiptvet, sier Øyvind Key Kristiansen i Sparebankstiftelsen Askim, i en pressemelding.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Audun Solberg benyttet anledningen til å fortelle Øyvind Key Kristiansen om Skiptvet Idrettslags visjoner for dette området. Foto: Skiptvet IL

Langsiktig anleggsutvikling

Det er et stort ubrukt areal mellom fritidsklubben (Vonheim), idrettshallen og kunstgressbanen som Skiptvet IL ønsker skal være en del av et fremtidig flerbruksanlegg. Denne delen av arenaen skal dermed binde sammen hele området til en å bli stor idretts- og friluftspark.

– Fotballgruppa har allerede en arbeidsgruppe som ser på en ny 7er fotballbane. Håndballen har på sikt et behov for en bane til. Samtidig er det en flere andre som ønsker en ny plass for å anlegge skøyteis for ishockey og skøytegåing. Jeg vet jo også at scoote-gutta egentlig ønsker seg en helt ny betongpark, noe alla den vi ser i Mysen, sier idrettslagsleder Audun Solberg i pressemeldingen.

Solberg legger også til:

– For Skiptvet IL er det derfor nå naturlig å samle kreftene og forsøke å utvikle et attraktivt anlegg for både organisert idrett og frilek. Vi har samlet en arbeidsgruppe med medlemmer fra alle interessegrupper og vi skal søke om prosjekteringsmidler. I løpet av 2022 regner vi med å kunne presentere en komplett plan for hele området.

(Kilde: Pressemelding)

Fakta:

Skiptvet Idrettslag ble stiftet 15. juni 1927og aktiviteten var fotball, friidrett, sykkel, ski og skøyter. Fra 1936 har laget ervervet et betydelig område sentralt og idyllisk beliggende i Meieribyen. I dette området har lagets medlemmer ved hjelp av gaver, etter hvert også kommunale tilskudd og stor egeninnsats, opparbeidet et idrettsanlegg som bygdas innbyggere kan være stolt av.

Idrettsplassen med egen fotballbane ble tatt i bruk i 1937, men gressbane fikk vi først 24. juli 1966.

Den første lysløypa ble også anlagt i 1966. Dagens klubbhus ble ferdigstilt mai 1972 og idrettshallen ble offisielt åpnet 24. januar 1987. Gressbanen er fjernet og ny kunstgressbane ble offisielt åpnet 27. september 2014.

I tillegg har idrettslaget, gjennom stort dugnadsengasjement, opparbeidet en flott og mye anvendt lysløype.

Per 2021 har laget over 400 medlemmer består idrettslaget av undergruppene fotball, håndball og ski og sykkel. For å sikre et bredere rekrutteringsgrunnlag og inkludere flere barn og unge med ulike interesser, ønsker laget utvikle området som skal gi et bredt idretts- og fritidstilbud.

ANNONSE

ANNONSE

Bidrar til en god julefeiring for barnefamilier

Kvinne fratatt hunden sin etter vold i Fredrikstad