Norges Luftsportforbund har sammen med Avinor investert i el-flyet Velis Electro. Småflymiljøet mener Rygge kan bli et flaggskip som vase for elektriske småfly. Foto: Pipistrel.

Småflymiljøet vil ha el-fly på Rygge

Småflymiljøet jubler etter at regjeringen skal utrede om flyplassen på Rygge skal gjenåpnes, og peker på at plassen kan bli et flaggskip for elektriske småfly.

Etter at Fornebu stengte i 1998, flyttet småflymiljøet til Kjeller flyplass i Lillestrøm kommune. Når Forsvaret avslutter driften sin på flyplassen i løpet av de nærmeste fem årene, vil det være et behov for å finne en ny flyplass som kan overta hele eller deler av trafikken.

– Da Gardermoen åpnet var det en forutsetning at det skulle etableres en egen flyplass for lett luftfart, men saken er fortsatt uløst. Myndighetene må derfor utnytte kapasiteten på de flyplassene vi har, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund.

I 2014 fikk Moss lufthavn Rygge fornyet konsesjon til å drive sivil luftfart i 20 nye år. Av konsesjonsvilkårene framgår det at inntil 30 oppstillingsplasser for småfly skulle stilles til disposisjon på flyplassen. I dag er det et lite antall småfly som opererer på Rygge, men under store begrensninger fra Forsvaret sin side med reduserte åpningstider.

(Saken fortsetter under)

John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund. Foto: NLF.

Mener Rygge kan bli et flaggskip for elektrisk luftfart

I januar 2019 presenterte Oslo Economics en utredning bestilt av Samferdselsdepartementet, der Rygge ble anbefalt som en av flyplassene i en permanent løsning. Videre vedtok Stortinget i juni at regjeringen skal presentere en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området.

ANNONSE

– Rygge har alltid vært en viktig småflybase for Oslo-området og fremstår som en åpenbar løsning, med gode fasiliteter og nærhet til hovedstaden. Vi er derfor positive til at regjeringen nå vil utrede fremtidig kapasitet på Oslo Lufthavn. Hvis Kjeller avvikles og småflyene der ikke skal ha base på Gardermoen, bør Rygge tas i bruk som avlastningsflyplass, sier Laupsa.

Småflymiljøet peker på at utviklingen innen elektrisk luftfart tilsier at behovet for lufthavnkapasitet i hovedstadsområdet for mindre fly vil øke markant i årene som kommer.

– Med innfasingen av elektriske småfly vil det bli enklere, mer miljøvennlig og rimeligere å fly selv. Dette tror vi vil gjøre at småfly som transportmiddel vil få en renessanse i løpet av de neste 15 årene, både privat og kommersielt. Her kan Rygge bli et flaggskip, sier Laupsa.

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Bruksforbud og overlastgebyr etter kontroll

Dette håndterte politiet i natt