Foto: DNT Indre Østfold

Elever skal tilbringe en hel skoledag på tur

DNT Indre Østfold inviterer onsdag 8. september niendeklassingene i Spydeberg, Trøgstad, Skiptvet, Mysen og Rakkestad til OPPTUR.

– Målet med arrangementet er å vise ungdommene hvilke turmuligheter som finnes i nærområdet, og gi lærere inspirasjon til å flytte undervisningen ut i naturen. Læring og aktivitet er en fantastisk kombinasjon, sier Kjersti Berg Sandvik i DNT Indre Østfold i en pressemelding.

Denne turdagen arrangeres av DNTs medlemsforeninger som markerer en løype til topp eller et utsiktspunkt i nærheten. De stiller også med mange frivillige som sørger for at alle kommer seg trygt frem. Hele turen er cirka 10 kilometer lang og varer i 4-5 timer. I 2006 ble OPPTUR arrangert for første gang med 6000 deltakere.

Utsatt flere ganger

Årets arrangement har blitt utsatt i fire måneder, men nå skal 8000 niendeklassinger på ulike steder over hele landet få en annerledes skoledag ute i naturen.

– Noe av det viktigste vi gjør, er å føre turgleden videre til nye generasjoner. Andelen av de som er fysisk aktive synker betydelig fra 15 års-alder og frem til man er 20. For mange er ikke organisert idrett et alternativ. Med OPPTUR vil vi vise ungdommene mulighetene for spennende friluftsliv i nærmiljøet, forteller Berg Sandvik videre.

ANNONSE

Hun legger også til at DNT Indre Østfold er stolte av å kunne tilby dette opplegget til en rekke 9. klassinger i regionen. Og det takket være frivillige som stiller opp og bruker av sin tid.

OPPTUR gjennomføres på Spydeberg Ungdomsskole, Kirkelund skole, Trøgstad Ungdomsskole, Mysen Ungdomsskole og Rakkestad Ungdomsskole.

FAKTA:

  • OPPTUR er en nasjonal turdag for norske åttendeklassinger, arrangert av Den Norske Turistforenings medlemsforeninger. Vanligvis blir OPPTUR arrangert om våren, men på grunn av Korona-pandemien er den i år utsatt til 8. september. Åttendeklassingene har dermed blitt niendeklassinger.
  • OPPTUR arrangeres for 16. gang i 2021.  
  • Turene er om lag 10 km lange og går til en topp eller lignende i nærområdet 
  • De lokale medlemsforeningene til Den Norske Turistforening tar ansvar for å merke en fin løype til en topp eller et utsiktspunkt, og stiller med vakter underveis for å sikre at alle kommer trygt frem 
  • Fokus er sosialt samvær, naturopplevelser og fysisk aktivitet. 
Foto: DNT Indre Østfold

ANNONSE

Henning Kvitnes til Mysenelva

Varsler økt støybelastning i forbindelse med asfaltering