Grete Flæsen Elgetun i Visit Indre Østfold. Foto: Privat

Har utviklet digital kunnskapsplattform

Visit Indre Østfold og Haldenkanalen har sammen med Moss i Sentrum, iSarpsborg, Visit Halden, Visit Fredrikstad og Hvaler utviklet et felles kunnskapsprogram for reiselivet i Østfold.

Denne løsningen er finansiert av Viken fylkeskommune og selskapene selv.

– Sommeren 2020 ble det store Norgesferieåret, og Innovasjon Norges undersøkelser viser vi at denne sommeren kan forvente et enda større besøk. Den kontrollerte smittesituasjonen og vaksinering gjør at frykten for å reise er mindre, samtidig som utenlandsreiser fortsatt er begrenset, skriver Grete Flæsen Elgetun, reiselivskoordinator i Visit Indre Østfold, i en pressemelding.

Elgetun legger til at norske besøkende er en krevende og kjøpesterk målgruppe, der det er viktig at lokalkunnskapen i reiselivsbedriftene er god.

– Viken Fylkeskommune utlyste i fjor betydelige midler til omstilling, og destinasjon – og byselskapene i Østfold søkte om midler til utvikling av et vertskapsprogram for å heve kunnskapen hos alle som arbeider i førstelinjen innen reiseliv og handel, fortsetter hun.

Sammen med kommunikasjonsbyrået Netron har de utviklet kjenti.no.

– Det er en digital kunnskapsplattform med lokale kunnskapskurs for hver av stedene og byene som er med i løsningen. Kurset består av spørsmål og oppgaver, med utfyllende informasjon om hvert spørsmål og med linker til mer informasjon om temaet. Linkene leder i stor grad til by- og destinasjonsselskapenes egne sider. Det er ikke resultatet og score som er viktig, men at deltagerne har gjennomgått kurset og også satt seg inn i hvor de kan finne mer informasjon, avslutter Flæsen Elgetun.

Slik fungerer det;

  • Lederen velger by/sted
  • Hun/han legger inn navn og telefonnummer/e-post på de hun/han vil skal gå gjennom kurset.
  • Disse får da en link på e-post eller sms
  • De svarer på spørsmålene, og gis beskjed om å ta seg god tid, og lese tilleggsinformasjonen i tekst og linker.
  • Når de har fullført så får de tilsendt en diplom på e-post.

– Lederen kan følge med på hvor langt sine ansatte har kommet i kurset, og får beskjed når de har fullført. Alle kan ta kurset i sitt eget tempo, og kan stoppe og fortsette senere. Bedriften vil få overrakt et bevis når ansatte har fullført, som viset at alle i bedriften er godt kjent i regionen. Det er utviklet en grafisk profil for programmet. Hvert sted har fått sin illustrasjon med sine kjente landemerker, står det å lese i pressemeldingen.

(Kilde: Pressemelding)

Har gjeninnført dette portforbudet

Mistenker kjøring i påvirket tilstand