Denne gjengen er klare for å besøke ungdom i sommerjobb. Foto: Privat

Klare for å besøke ungdom i sommerjobb

Unge tillitsvalgte i LOs forbund skal i uke 27 delta på LOs sommerpatrulje for 37. året på rad i Østfold.

En gruppe som er utsatt for urettferdig behandling i arbeidslivet er unge arbeidstakere. Derfor mener LO at det er viktig for dem å være ute for å gi informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet, samt undersøke arbeidsforholdene til unge sommervikarer.

De ser at arbeidsledigheten er stor blant unge og at det er vanskeligere å få seg sommerjobb nå som koronapandemien har rammet arbeidslivet.

– Vi frykter at useriøse arbeidsgivere kan utnytte dette og at ungdom vil være fristet til å ta det de får, uten å vite hva de har krav på, skrives det i en pressemelding.

Videre skriver de at sommerjobben er ofte de unges første møte med arbeidslivet, og mener det er ekstra viktig at det blir en positiv opplevelse med rettferdig behandling.

– En viktig forutsetning er at alle kjenner til sine rettigheter i arbeidslivet. Derfor er det viktig for LO å drive opplysningsarbeid og besøke ungdommer i sommerjobb. Informasjon om rettigheter og plikter er viktig, vi ser det er mange unge som godtar mer enn man bør og det er mange som tar på seg større ansvar for å bli «godt likt» som arbeidstaker i arbeidsgivernes øyne. Dette er ikke bra, da noe av ansvaret er for stort for den unge ansatte, sier Ummu Aylin Cukurova, faglig ungdomssekretær i LO, i pressemeldingen.

Situasjonen har blitt bedre

LOs sommerpatrulje startet i Østfold i 1984, og har siden 1985 fokusert på unge sommervikarer sin jobbsituasjon i hele Norge.

– Da vi startet, fant vi rundt 50 prosent brudd. De siste årene har det ligget stabilt rundt 11 prosent. Situasjonen har blitt bedre, men det er fortsatt mye å ta tak i. I 2020 kontaktet LOs sommerpatrulje i Østfold 405 bedrifter, av disse hadde 19 brudd på en eller flere punkter. Største andelen av bruddene er manglende arbeidskontrakt, vaktlister som ikke kommer tidsnok og brudd på verneombudsordningen.

I år vil patruljen særlig se etter om verneombud er på plass, at pausebestemmelser følges og om arbeidskontrakt er i orden. Grunnet Covid-19 vil det i år gjennomføres smitteverntiltak tilpasset situasjonen og lokale forhold.

Nå kan innbyggerne leie elbiler fra kommunen

Oslofjorden må fortsatt kunne brukes